Page 24

Allergia nr 1 2017

24 ●  LAKTOS MED SPÅR AV PROTEIN. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomför just en granskning av vissa injektionsläkemedel som används för att häva allvarliga och akuta allergiska tillstånd. Behandlingen kan innebära en risk om patienten är allergisk mot komjölksprotein. I Sverige berörs ett läkemedel. Granskningen handlar inte om adrenalinsprutor, utan berör injektionsläkemedel med den verksamma substansen metylprednisolon som är en så kallad kortikosteroid. I Sverige ges detta läkemedel enbart av sjukvårdspersonal. De aktuella läkemedlen innehåller inte bara metylprednisolon utan också laktos (mjölksocker) som hjälpämne. Laktos i sin tur kan innehålla spår av komjölksprotein – något som en liten del av befolkningen är allergisk mot. I ett pressmeddelande skriver Läkemedelsverket att granskningen startats efter rapporter om att patienter som är allergiska mot komjölksprotein kan ha fått en allergisk reaktion när de behandlats med dessa injektionsläkemedel. Detta är allvarligt eftersom reaktionen mot läkemedlet kan misstolkas som en försämring av den ursprungliga allergiska reaktionen – vilket kan leda till att ytterligare doser av injektionsläkemedlet ges. För att undvika felaktig behandling kommer EMA nu att utvärdera de data som finns tillgängliga om allergiska reaktioner mot själva läkemedlet, och överväga om några åtgärder ska vidtas. Det läkemedel som berörs i Sverige är Solu-Medrol i styrkan 40 mg/ml. Övriga styrkor innehåller inte laktos och omfattas därför inte av granskningen. Sedan 2016 framgår det dock av den svenska produktresumén att produkten i styrkan 40 mg/ml inte ska användas om patienten är allergisk mot komjölksprotein. BARBRO FALK Inget samband mellan eksem och ADHD JOURNAL PÅ NÄTET Sedan den 10 januari i år ska alla län ha en plan för hur de ska införa patientjournal på nätet. Införandet har hittills skett okoordinerat, varje vårdgivare har själv fått bestämma vilken information som visas. Målet är att år 2020 ska journal på nätet finnas i samtliga län och då med samma standard som i Uppsala som har kommit långt i det arbetet. NY LAG OM SKOLAN En ny lag har införts som innebär ett tydligare och utökat krav på skolor att arbeta förebyggande mot diskriminering. Skolan ska ”arbeta systematiskt med aktiva åtgärder genom att undersöka risker för diskriminering i verksamheten, analysera orsaker, vidta förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet.” Detta arbete ska också dokumenteras varje år. HUS AV TYG Byggbranschen har börjat titta på hur man kan använda gore tex-liknande membran vid uppförandet av hus. Målet är hållbara byggnader med vattentäta väggar som kan ”andas”. Exempel på nya material är ull, silke, plantbaserade fibrer som linne eller bomull, och syntetiska fibrer som polyester och rayon (konstsilke) för att framställa tekniska material som är mer tåliga mot föroreningar i luften eller regn och slitage på grund av olika kemikalier. Biobaserade material anses minska förekomsten av mögel eftersom de andas. Allergiläkemedel innehåller mjölkprotein ●  MOTSÄGER TIDIGARE RESULTAT. Både atopiskt eksem och ADHD är vanliga sjukdomar hos barn. Flera studier har visat att barn med eksem oftare utvecklar ADHD. En studie utförd vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset i Stockholm har undersökt om eksem i förskoleåldern (upp till 4 år) ökar risken för ADHD-medicinering i skolåldern (10–18 år). I ett andra steg undersöktes om ADHD-medicinering var associerad med eksem i andra åldrar. Totalt 3 606 barn från BAMSE-studien (Barn Allergi Miljö Stockholm Epidemiologi) ingick i studien. När barnen var 1, 2, 4, 8, 12 och 16 år svarade föräldrarna på enkäter om symtom av eksem det senaste året. Information om förskrivna och uthämtade läkemedel i skolåldern hämtades från Svenska läkemedelsregistret. Nästan en tredjedel (32,7 procent) av barnen hade haft eksem i förskoleåldern, och 4,5 procent hade hämtat ut ADHDläkemedel i skolåldern. I studien var inte eksem i förskoleåldern associerat med ADHD. Inte heller i andra åldrar fanns något samband. Detta är den största publicerade studie som undersökt både eksem och ADHDmedicinering över en längre tidsperiod. NOTISER Det läke medel som berörs i Sverige är Solu-Medrol i styrkan 40 mg/ml COLOURBOX


Allergia nr 1 2017
To see the actual publication please follow the link above