Page 31

Allergia nr 1 2017

VAD SÄGER LAGEN? När ett barn befinner sig i förskolan eller skolan har huvudmannen för verksamheten samma ansvar för eleven som vårdnadshavare har enligt föräldrabalken. Skolsköterskornas uppdrag regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär bland annat ett ansvar att journalföra och ta hänsyn till sekretess. Om vårdnadshavaren medger så kan sekretessen brytas, så att skolsköterskan exempelvis kan informera annan personal om en elevs allergier. Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön. Den ska anpassas så att alla elever kan närvara under skoldagen. Som regel har landstinget eller regionen fastställda rutiner för ” Det går inte egenvårdsbehandling. I grunden är det samma regler som gäller i alla landsting och kommuner men rutinerna kan variera. Det kan till exempel handla om ansvaret för blanketter och vilken roll skolsköterskan spelar när det gäller information mellan vårdnadshavare att låsa in och skola. Enligt Skolverket har förskolan och skolan genom sitt tillsynsansvar ett ansvar för att en elev får hjälp med sin egenvård. I verksamheten bör det finnas rutiner för uppgifter som hör samman medicinen med tillsynsansvaret och egenvården. n 31


Allergia nr 1 2017
To see the actual publication please follow the link above