Page 12

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

HALLÅ DÄR! Anders Kottorp, nyutnämnd professor i arbetsterapi vid UIC (University of Illinois at Chicago) i USA. 12 FOTO: COLOURBOX Förändringarna i sjukförsäkringen i magraste laget Socialförsäkringsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. FSA tycker att resultatet är magert sett till utredningsdirektiven och den långa utredningstiden. – Det som är glädjande, är att högsta prioritet är att utveckla och förbättra åtgärderna för sjukskrivna som har svårt att återgå i arbete. Alltför många personer finns fortfarande i sjukförsäkringssystemet i onödan, säger FSAs ordförande Lena Haglund. Kommittén menar att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle kunna ersättas av regelbundna bedömningar av arbetsförmågan, högst med ett halvårs mellanrum. FSA anser att alla personer som får sin arbetsförmåga prövad, ska få den prövad av multimodala team där arbetsterapeut är en naturlig medspelare. Kommittén föreslår också att behandlings- och rehabiliteringsplaner införs i hälso och sjukvårdslagen. FSA ser positivt på kravet eftersom alla personer som är sjukskrivna ska ha rätt till rehabilitering – om man behöver det. Kroniska sjukdomar Regeringen vill förbättra vården Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Bland annat ska myndigheten stötta införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och fördela medel till organisationer som företräder professionerna. Totalt handlar det om 27 miljoner kronor för 2015. FSA arbetar för närvarande på en projektansökan. Webbaserad kurs i e-hälsa Karolinska institutet startar en global webbaserad MOOC-kurs (Massive Open Online Course) i e-hälsa. Tanken är bland annat att ge studenterna en förståelse för vad e-hälsa är och vilka framgångsfaktorer och fallgropar som finns vid införandet av e-hälsotjänster. Kursen startar den 22 april 2015 och anmälan är öppen ända fram till kursstart. Läs mer på ki.se. Grattis! Men varför USA? – Arbetsterapisektionen på KI har haft nära samarbete med UIC i många år. Jag har även haft andra samarbeten utomlands, men aldrig bott och jobbat i ett annat land. Jag såg det som en personlig utmaning och sökte en tjänst här, nu när livspusslet så tillåter med vuxna barn och en flexibel partner. Vad innebär din tjänst? – Min professur här är ”with tenure” vilket innebär att jag direkt blev tillsvidareanställd. Tjänsten är framför allt forskningsorienterad, men här är undervisning en integrerad del FOTO: ANNERS LERDAL även i högre akademiska tjänster. Undervisning motsvarar cirka 20–25 procent för en professor. Jag har hunnit träffa några studenter även om jag är undervisningsfri den första tiden. Söktrycket är enormt till programmet, kring 600–700 sökande till 36 platser. Några flyttbestyr? – Det har tagit närmare sex månader med all pappersexercis med visum för att först ens få komma in i landet. Sen har det varit en intensiv första månad som immigrant, speciellt när man inte har fått ett SSN (social security number). Då är man utanför alla system och måste genomgå särskild granskning (och betala extra) för tjänster och service man annars tar för givna. Mycket energi har gått till att klara mina ADL-aktiviteter. Hur står sig svensk arbetsterapiforskning? – Mycket väl, inte minst vår praxisnära forskning måste vi värna om och utveckla. Nästa år håller AOTA sin årliga kongress i Chicago, ett perfekt tillfälle att profilera svensk forskning. Alla svenskar som medverkar bjuder jag härmed hem till mig på ett Swedish-American Research Interaction party! Jane Bergstedt Därmed basta! En studie från Östra Finlands universitet i Joensuu visar att flitigt bastubadande flera gånger i veckan kan minska risken för plötslig hjärtdöd hos män. Ju fler bastubad desto bättre. Det visade sig även att det ”lönade sig” att sitta länge i hettan. Resultaten publicerades i JAMA Internal Medicine. FOTO: OLA JACOBSEN FOTO: COLOURBOX


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above