Page 15

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

TEMA: ÅTERHÄMTNING 15 T åget från Skåne till Stockholm tar lite drygt fyra timmar. För det flesta av oss är det inget märkvärdigt. Vi kanske oroar oss lite för förseningar, eller gläds åt att hinna läsa en god bok. Men för en av deltagarna i kursen ”Vardag i balans” var det något mycket mer. Det var en bedrift, en premiärtur, en milstolpe på vägen tillbaka från en allvarlig psykisk sjukdom. ”Vardag i balans” är en arbetsterapeutisk livsstilsintervention, utvecklad vid Lunds universitet, som är baserad på tidsstruktur, aktivitetsbalans, kamratstöd och personlig återhämtning. Just nu utvärderas den i en randomiserad studie. Vi återkommer till den, men först några ord om återhämtning, eller recovery som det kallas på engelska. Det är ett synsätt som bygger på att personer med psykiska sjukdomar kan, och ska få möjlighet, att återhämta sig till de livsroller de själva valt, i stället för att vården och andra myndigheter ska bestämma. Att personen går från att vara ett föremål för insatser och behandlingar till att få inflytande över sin vård och i förlängningen ta tillbaka kontrollen över sitt liv. Det handlar också om att känna hopp och mening i tillvaron. Och att det får ta den tid som krävs för att komma vidare i livet. Med ett återhämtningstänk blir personen en »


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above