Page 19

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Anna Geite är arbetsterapeut och verksamhetschef i Alnarps rehabiliteringsträdgård. Anna-Maria Palsdottir tillhör forskningssidan och den ”gröna” kompetensen. Lagom extern stimuli är viktig för personer med hjärntrötthet. Naturmiljön ska inte upplevas kravfylld eller pocka på för mycket uppmärksamhet i form av färger och dofter. 19 men poängterar Anna Geite. Naturen ska stimulera alla sinnen – i lagom dos – till kravlös aktivitet. Naturmiljön gör det möjligt att koppla över till den spontana uppmärksamheten som inte kräver energi. När den riktade koncentrationen får vila sker både en mental och fysiologisk återhämtning, och det parasympatiska nervsystemet aktiveras och hormoner som oxytocin frisätts. – När det fungerar så skannar man bara av miljön och låter hjärnan vila i vaket tillstånd, då sker en återhämtning, säger Anna Geite. Som arbetsterapeut tar hon ett steg tillbaka. – Fokus ska ligga på miljön och inte på mina interventioner. Det kan handla om en promenad i parken eller att skörda. Meningen är att våra deltagare ska få en relation till naturen, börja utforska miljön och se vilka möjligheter de har i kommunikation med miljön. Tidsaspekten är viktig. Man har kunnat se att deltagarna genomgår tre olika faser i rehabiliteringen, där naturen fungerar som ett stöd genom alla faser. I det första skedet är det oerhört viktigt att deltagarna känner sig trygga och sedda av personalen, säger Anna Geite, och först efter några veckor gör hon en intervju och arbetsterapeutisk bedömning. – Återhämtning sker när man gör saker av lust. Det behöver inte handla om pretentiösa aktiviteter, det kan vara vardagsaktiviteter, som att baka eller lyssna på musik. Hon fortsätter: – Men var man hämtar sin energi är en komplex och individuell fråga. Dels behöver man lära sig var man får energin och även ge sig själv utrymme. Där ser jag kreativiteten som en väg till att nå fram och hitta sig själv igen. Gången med roströd singel svänger mjukt in till området ”human doing”, där trädgårdsland och pallkragar i olika höjd signalerar aktivitet. Här ligger också det nybyggda växthuset som även erbjuder ostörda samtal i vinterträdgården, bland övervintrande fikonträd och papegojblommor. Anna Maria Palsdottir, Annas kollega, ansluter. Hon tillhör forskningssidan på SLU, blev klar med sin avhandling 2014, och arbetar med utveckling av konceptet naturunderstödda interventioner och utformning av hälsofrämjande miljöer, och beskriver sig själv som ”väldigt grön”. Anna-Maria Palsdottir är i botten trädgårdsmästare från Island och har i Sverige bland annat utbildat sig till trädgårdsingenjör. Grön rehab Alnarps rehabiliteringsträdgård, Sveriges Lantbruksuniversitet, startade 2002 som ett forskningsprojekt med syfte att behandla långtidssjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa genom naturunderstödd rehabilitering. I teamet ingår läkare, psykoterapeut, arbetsterapeut, fysioterapeut, trädgårdsingenjör, trädgårdsmästare/ landskapsarkitekt. Konceptet har visat goda resultat som upplevd ökad livskvalitet och återgång i arbete eller sysselsättning. »


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above