Page 32

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

FORSKNING Teknik öppnar dörrar och sätter gränser Våra liv är fyllda med teknik. Maria Larsson Lund forskar på vilka utmaningar och möjligheter som vardagstekniken ger personer med förvärvad hjärnskada. 32 Maria Larsson Lund Bakgrund: Biträdande professor, docent, leg. arbetsterapeut. Aktuell med: Forskning om vardagsteknik och förvärvade hjärnskador. Varför jag forskar: Det är roligt att arbeta med att ta fram ny kunskap om aktivitet som kan underlätta vardagen och göra livssituationen bättre för människor. Vi möts på nätet, i ett virtuellt rum, arbetsterapeuten och biträdande professorn Maria Larsson Lund och jag. Men först måste jag leta reda på en lös webbkamera till min dator och installera den. Sedan behöver jag låna ett headset av en kollega och plugga in det. Därefter klicka på länken till rummet och fundera ut hur gränssnittet fungerar. Vilken knapp slår på kameran? Och hur är det med mikrofonen? Till min stora glädje, och förvåning, går det i lås på första försöket. Det är bara ett av många exempel på hur våra liv blir allt mer tekniktäta – så väl hemma som på jobbet och ute i samhället. Kaffeapparater, kopiatorer, e-tjänster, biljettautomater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner … listan kan göras oändligt lång. Att kunna använda teknik har blivit en förutsättning för aktivitet och delaktighet. Men det är inte lika lätt för alla. Hur går det till exempel om du har en förvärvad hjärnskada? Vilka möjligheter och utmaningar ger vardagstekniken då? Och hur viktigt är det att kunna använda vardagsteknik för att kunna leva ett aktivt liv efter en hjärnskada? Det studerar Maria Larsson Lunds forskargrupp vid Luleå tekniska universitet ur flera olika aspekter. Forskningen startade i början av 2000-talet och till dags dato har man gjort ett tjugotal olika studier. – Vi började intressera oss för den här frågan eftersom vi märkte att vardagsteknik ingår som en del i de flesta aktiviteter i dagens informationssamhälle. Vid den här tiden blev det också vanligare att använda mobiltelefoner och annan vardagsteknik som minnesstöd. Maria Larsson Lund konstaterar att det finns en stark tilltro till att teknik underlättar tillvaron, men att den ställer krav på färdigheter som ofta påverkas av en förvärvad hjärnskada. – Vi såg att personerna vi mötte hade svårigheter att hantera tekniken, men vi ville undersöka om de hade mer svårigheter än andra, då tekniken kan upplevas som utmanande lite till mans. Det är viktigt att identifiera vad som är svårt och vad som fungerar bra, så att man kan överbrygga svårigheter och utnyttja potentialen samt de underlättande faktorerna i tekniken. Hon fortsätter: – Vi har studerat alla typer av teknik – allt från det du använder i hemmet och hushållet, till det du använder på fritiden och i arbetet. Mobiltelefoner, automatiska telefontjänster, betalkort, dörrkoder och olika typer av samhälleliga webbtjänster upplever många som svårast. Enkel teknik som spisen skapar sällan problem. Maria Larsson Lund tillägger att situationer som kan orsaka svårigheter är när du måste följa teknikens steg i en viss bestämd ordning eller använda olika teknik parallellt, till exempel använda datorn för att söka information och prata i telefon samtidigt. Forskarna har undersökt förmågan att använda vardagsteknik (förskrivna hjälpmedel ingår inte) i relation till graden av funktionshinder. Och det har visat sig att personer med svåra och medelsvåra funktionshinder efter förvärvad hjärnskada har signifikant svårare att använda sig av vardagsteknik. Medan personer med god återhämtning inte nämnvärt skiljer sig från normalbefolkningen. Därför tycker Maria Larsson Lund att det är viktigt att man uppmärksammar vardagstekniken lite extra Text: Katja Alexanderson Foto: Anders Alm


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above