Page 35

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

35 Om vikten att röra sina leder  Fysisk aktivitet rekommenderas ofta till patienter med reumatiska sjukdomar. Den här boken – med huvudfokus på fysioterapi – innehåller en allmän del, en del om fysisk aktivitet vid diagnoser som exempelvis reumatoid artrit, artros i höft och knä, psoriasisartrit och fibromyalgi samt en del om att förstå och stödja fysisk aktivitet. Målgruppen är alla professioner inom primär- och specialistvård samt vårdstudenter inom alla områden. Närkontakt med väggen Livet blir  Pia Dellson är psykiatern som själv fick utmattningssyndrom. I korta torftigt, strofer beskriver hon hur det känns som kall att plötsligt inte ha några krafter kvar. Dålig doktor – borde ha vetat bättre. ”havregrynsgröt. Hur livet blir torftigt, som kall havregrynsgröt. Hur hennes namn står på sjukskrivningsintyget, fast nu i fel ruta. Men det är också en bok om vägen tillbaka. Att läsas av alla som VÄGGEN – EN UTBRÄND kommit i kontakt med den beryktade PSYKIATERS NOTERINGAR väggen – själv, som anhörig eller i Pia Dellson jobbet. Natur & Kultur FYSISK AKTIVITET VID REUMATISK SJUKDOM Christina H. Opava (red.) Studentlitteratur NYA BÖCKER NÄR PERFEKT INTE DUGER. STRATEGIER FÖR ATT HANTERA PERFEKTIONISM Martin M. Anthony och Richard P. Swinson Natur & Kultur Inget för lusläsaren oken inleder med att beskriva hur du absolut inte ska läsa den från pärm till pärm och inte göra alla övningar utan i stället välja ut några stycken att fokusera på, allt för att jobba konstruktivt för att minska perfektionisten i dig. Nähä, tänker jag, hur ska jag kunna recensera en bok om jag inte läst hela boken och testat alla övningar?! Författarna lugnar mig genast och förklarar att det handlar om att hitta balansen mellan att lusläsa en bok tjugo gånger, och att skumma genom några sidor för att hitta det där avsnittet som stämmer extra bra överens för mina förutsättningar. Balansen mellan att vara ambitiös och perfektionist är uppenbar, efter att ha läst första kapitlet. Resten av boken tar mig successivt genom en pedagogisk process av klargörande huruvida jag har en perfektionistisk benägenhet, i vilka situationer det är ett problem för mig, hur jag kan jobba med det och eventuella fallgropar jag kan hamna i på vägen. Metoderna bygger på acceptans- och förändringsstrategier från KBT, men känns genomförbara även för mig utan steg 1-utbildning. Överlag är boken aktivitetsorienterad, det vill säga att många av övningarna är kopplade till specifika aktiviteter som är besvärliga för personen, snarare än att utgå från en diagnosgrupp och hur den ska jobba med dessa personer. Det känns bra att i första hand vända sig till människor, i andra hand diagnoser. Boken snarare ger ledtrådar till lösningar än att leta fel hos folk eller placera i ”vi och dom” som det annars lätt kan bli. Dock är boken en översättning från amerikanska, vilket märks på sina ställen. Introduktion, fördjupning, extra fördjupning och sammanfattning varvas med ”… men det återkommer vi till senare i boken …”. Författarna upprepar sig stundtals och lämnar så många exempel och övningar att det ofta blir upprepningar på upprepningarna, tydligt men tröttsamt. Fördelen är att då kan läsaren skumma! Jag kommer att testa några av övningarna framgent, och använda boken som uppslagsverk i detta ändamål. Och jag kommer att göra precis som författarna råder mig till, läsa mindre perfekt, mer flexibelt! Frida Nordeström Leg. arbetsterapeut


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above