Page 36

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Begränsade resurser föder kreativitet. Det är en av alla erfarenheter som två studenter från Göteborg gjort under utbytesveckor i Sydafrika. Små förbättringar kan göra stor skillnad Vi sitter i FSAstuds lokala styrelse i Göteborg 36 och befinner oss i skrivande stund i Sydafrika på ett åtta veckor långt utbyte. Större delen av utbytet är praktik som görs i Mamelodi – ett fattigt område utanför Pretoria. Vår vistelse här har varit fylld av nya erfarenheter från landet, människorna och arbetsterapin. Den mest påfallande skillnaden mellan vår upplevelse av svensk arbetsterapi och sydafrikansk arbetsterapi är kreativiteten. Då många arbetsterapeuter jobbar i områden med ytterst begränsade resurser måste studenterna här vara väldigt kreativa i sitt arbete. Andra stora skillnader är att utbildningen är fyraårig, innehåller fler praktiska färdigheter samt att majoriteten av arbetsterapeuterna arbetar med barn. I utbildningen pratas det en hel del om vikten av partnerskap mellan klient och arbetsterapeut, att lära av varandra och se klienten som experten på sitt område. Arbetet i Mamelodi har i allra högsta grad gett oss en fördjupad förståelse för detta då våra klienter haft en helt annan bakgrund, språk och kultur än vad vi själva har. Sydafrika har elva officiella språk och långt ifrån alla klienter pratar engelska. Även här krävs en del kreativitet för att kunna erbjuda terapi trots språkskillnader. Hållbarhet är ett annat begrepp som vi har fått en ökad förståelse för under vår tid här. Hållbarhet och empowerment är grunden för allt arbete studenterna gör i Mamelodi. De projekt som startas måste bygga på lokala resurser, såväl mänskliga som materiella, och framför allt vara småskaliga och realistiska för att ha en chans att kunna fungera på sikt. Under veckorna i Mamelodi arbetar arbetsterapeutstudenterna mot olika center där de håller i ”large groups”, det vill säga arbetsterapi i storgrupp, hjälper till att starta projekt, behandlar individuella klienter samt är med och driver arbetet på den lokala arbetsterapikliniken. Då behoven är stora och resurserna små har tiden här verkligen varit en lärdom i att se de små framstegen och att även en liten förbättring är något att glädjas över. Arbetet här har definitivt varit en stor utmaning för oss, men framför allt har det varit otroligt lärorikt och givande. Vi har många nya kunskaper, erfarenheter och idéer med oss hem som kommer att berika vårt framtida yrkesliv. Har vi något råd att ge så är det att om möjligheten till utbyte av något slag erbjuds – ta den! Det är en utmaning som ger så mycket tillbaka, såväl på ett personligt som på ett professionellt plan. Sydafrika är på många sätt ett fantastiskt land och vi är båda fast övertygade om att vi kommer att åka tillbaka. Emma Carlsson Emma Siljebring Kvarnström Termin 5, Göteborg Arbetsterapi i storgrupp i Mamelodi, Sydafrika. FSASTUD FOTO: EMMA SILJEBRING KVARNSTRÖM


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above