Page 38

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

KOLL PÅ Livsbalans kräver övning Livet på jobbet och livet hemma påverkar varandra. Forskaren Cecilia Nahnfeldt har tagit fram en modell för organisationer som vill ge sina medarbetare goda förutsättningar att balansera yrkes- och privatliv. n skilsmässa, ett besvärligt jobbmöte, sjuka barn, en gammal mamma som bryter lårbenshalsen. Eller en överfull inbox. Saker som händer på fritiden påverkar självklart hur vi fungerar på jobbet. Och vice versa. Men forskaren Cecilia Nahnfeldt tycker att frågor om balans i livet får alldeles för liten plats på våra arbetsplatser, inte minst i en tid när den psykiska ohälsan och stressen i yrkeslivet ökar. – Att vi kan skilja mellan privat och jobb är en tankefigur, men det är samma människa som går däremellan. Och den kroppen och allt vad den tänker och känner, den kan man inte klä av sig i omklädningsrummet. I botten är hon religionsvetare, i dag är hon föreståndare på Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet. – Jag intresserar mig för var de existentiella frågorna finns i det moderna arbetslivet. I sin forskning har Cecilia Nahnfeldt riktat blicken mot skärningspunkten mellan arbete och privatliv, det som ofta kallas livspusslet. Hon gillar inte den metaforen, den ger en bild av att livet kan lösas och består av ett färdigt antal bitar som ska bilda en helhet. Även uttrycket ”balans i livet” tycker hon delvis leder fel, till två statiska vågskålar. I stället har hon skapat verbet ”balansa”. Det sätter fokus på att det är en förmåga som går att öva upp – och att det är en ständigt pågående process. Hon brukar likna det vid en balansplatta där du hela tiden måste parera med kroppen för att inte falla. tips bättre balans för Tala om det Var öppen mot både chefer och kolleger om hur mycket flexibilitet du behöver för att få bättre balans. Behöver du komma sent ibland eller gå tidigt vissa dagar? Vilka dilemman uppstår ofta på arbetsplatsen? Hur gör vi då, är det något vi kan ändra på? Ta motsvarande diskussion hemma om du har en partner, vilka lösningar funkar för båda? Bryt invanda mönster Vi tar hela tiden mikrobeslut som påverkar vår vardag mer än vad vi kanske tror, eftersom de har en tendens att bli mönster. Ett ”bara den här gången” blir snabbt till en vana, oavsett om det handlar om att köpa färdiglagat eller skjutsa barnen till träningen. Fundera över dina egna mönster, och försök bryta dem som inte bidrar till balansen. Inventera dina resurser Ta dig tiden och sätt dig ner och tänk igenom vilka resurser du själv har. Kan någon hjälpa till att hämta barnen en dag i veckan? Kan man samåka till aktiviteter? Kan man gå ihop några familjer och fixa ett matlag? Finns det saker du helt enkelt kan låta bli att göra på jobbet eller hemma? Försök tänka utanför boxen och gå utanför trygghetszonen. E 3 Text & foto: Katja Alexanderson Illustration: Helena Lunding Hultqvist 38


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above