Page 7

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Teknik för delaktighet Välfärdsteknik och miljöanpassningar kan bidra till ökad delaktighet för personer med nedsatt beslutsförmåga. 7 Myndigheten för delaktighet har tagit fram en rad olika kunskapsmaterial på området, bland annat en checklista för miljöanpassningar och ett strukturerat frågeformulär för etiska bedömningar vid val av välfärdsteknik. Ladda hem på mfd.se. 36 ILLUSTRATION: COLOURBOX miljarder kronor skulle det kosta att höja lönerna med 10 procent i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Det visar en uträkning från Saco. Läs mer och se filmen på www.saco.se/36miljarder. Ny ingångslönerekommendation: 28 000 kr i månaden FSAs nya rekommenderade ingångslön för legitimerade och färdigheter samt även förbättra löneutvecklingen för hela yrkeskåren. FOTO: KATJA ALEXANDERSON FSAs förbundsstyrelse har beslutat att höja den rekommenderade ingångslönen för legitimerade arbetsterapeuter med 500 kronor. – Ingångslönerekommendationen är ett led i förbundets lönepolitik. Tanken är att rekommendationen ska ge mod och kraft att begära mer och indirekt även förbättra löneutvecklingen för hela yrkeskåren. Att vi höjer med 500 kronor är en tydlig markering – efter tre års högskolestudier är 28 000 kronor en befogad lön, säger FSAs ordförande Lena Haglund. Hon tillägger: – Vi är naturligtvis medvetna om att vissa arbetsgivare erbjuder lägre löner, men det finns även de som betalar mer. Den första lönen är oerhört viktig eftersom den med största sannolikhet kommer att påverka den framtida löneutvecklingen och livslönen. Det är svårt att komma upp i lön om man går in för lågt, framför allt om man inte byter arbetsgivare. Sanna Feldell är ombudsman på FSA och hon poängterar att ingångslönerekommendationen har en opinionsbildande funktion, för att göra arbetsgivarna medvetna om arbetsterapeuters värde. – Rekommendationen är ett riktmärke att luta sig emot. Den lön du som nyexaminerad ska begära påverkas också av en rad andra faktorer, till exempel efterfrågan och utbudet av arbetsterapeuter, var i landet och inom vilken sektor du söker jobb. Inom privat och statlig sektor är det inte ovanligt att ingångslönen ligger högre än rekommendationen. Därför bör man alltid stämma av löneläget med sin lokala FSA-representant inför första löneförhandlingen. Och använd Saco Lönesök. Hon lyfter också fram vikten av att komma ihåg att lönen ska vara individuell. – Acceptera inte argument som att arbetsgivaren har en fast ingångslön för alla nyexaminerade arbetsterapeuter. Alla har unika kunskaper och färdigheter, så glöm inte att lyfta fram andra relevanta erfarenheter än utbildning vid löneförhandlingen. Sanna Feldell tipsar också om att bestämma sig för en lägsta lön inför förhandlingen, och vara beredd på att tacka nej vid ett lägre erbjudande. Särskilt nu när arbetsmarknaden är god och det råder brist på arbetsterapeuter i stora delar av landet. – Sätt även en målbild för hur mycket du vill ha, och fega inte med prutmånen. Tacka aldrig ja till jobbet innan du har förhandlat din lön. Även vid tidsbegränsade anställningar är det viktigt att förhandla till sig en bra lön, kommer du in på en låg riskerar den att släpa med om du får förlängt eller tillsvidareanställning. Sedan är det viktigt att ha koll på när du har möjlighet att prata lön nästa gång, om det dröjer länge så bör det kompenseras. Kolla av om du ingår i den kommande lönerevisionen. – Till sist, tänk på att du inte tar pengar från någon annan om du får en högre lön. Du gynnar dina kollegers löneutveckling och det är marknadsföring för arbetsterapeuters värde. Du förhandlar för hela professionen och inte bara dig själv. katja alexanderson arbetsterapeuter är 28 000 kronor i månaden. Syftet är att visa värdet av nyexaminerades kompetens ”Acceptera inte argument som att arbetsgivaren har en fast ingångslön för alla.” Ombudsman Sanna Feldell ger råd inför första löneförhandlingen.


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above