Page 14

Arbetsterapeuten nr 3 2015

TEMA: VÄRDEBASERAD VÅRD 14 Vad är viktigt? Att kunna gå igen? Börja jobba? Eller få samlivet att fungera? För att kunna styra vården mot resultat som är verkligt betydelsefulla för patienterna behöver man redan från första besöket tänka på livet på andra sidan sjukhusdörrarna. Vi reder ut vad värdebaserad hälso- och sjukvård innebär i praktiken. Text: Katja Alexanderson Illustration: Helena Lunding Hultqvist När värdet får visa vägen Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Tack vare ny teknik kan vi göra mycket mer i dag och leva friska liv långt upp i åldrarna. Lägg till en åldrande befolkning, mer krävande och pålästa patienter och en allmänt ökad vårdkonsumtion. Allt detta gör att kostnaderna stiger, men penga påsen blir inte större. Så tiotusenkronorsfrågan är hur ska vi få ut mer vård per satsad krona? Läkaren Barbro Fridén hittade sitt svar i en artikel av ekonomiprofessorn Michael Porter från Harvard Business School – värdebaserad hälso- och sjukvård: Att det inte handlar om att effektivisera lite här och förbättra lite där, utan om ett förändrat synsätt. Hälso- och sjukvården ska styras mot att leverera mesta möjliga resultat för pengarna. Och inte vilket resultat som helst, utan det som är betydelsefullt för patienterna. Vad vill de egentligen ha av vården? Är det en speciell operationsmetod eller att kunna börja jobba igen? – Det är lite genant att vi inte har frågat om det tidigare. Utan vi har varit uppfyllda av vår egen förträfflighet och mätt saker som vi själva varit intresserade av – och haft ett inifrån och ut- perspektiv, säger Barbro Fridén. Hon bestämde sig för att om hon någon gång fick chansen att införa värdebaserad hälso- och sjukvård skulle hon ta den – vilket hon också gjorde när hon tillträdde som sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 2012. Mer om det senare, först lite om den grund som värdebaserad hälso- och sjukvård vilar på. En viktig del av Porters resonemang är att värde inte kan mätas på sjukhus- eller kliniknivå, utan det måste knytas närmare patienterna och deras problem. Det kan vara en specifik diagnos eller symtom. Ett värdefullt resultat för en person med bröstcancer skiljer sig från en reumatikers som i sin tur har helt andra behov än en nyförlöst kvinna. Även om den övergripande önskan många gånger kan sammanfattas i: När kan jag leva mitt liv som vanligt igen? För att kunna styra mot värde måste man identifiera olika medicinska utfallsmått som är väsentliga för patienterna och som samtidigt är förankrade i bästa tillgängliga evidens på området. Och sedan förändra arbetssätten för att nå målen. Barbro Fridéns uppgift som ledare är att tillhandahålla strukturer och ramar för att kunna arbeta systematiskt – och att väcka medarbetarnas intresse. Det sistnämnda har varit lätt. – Jag brukar fråga om de kommer ihåg varför de sökte sig till sjuksköterskeskolan, till läkarutbildningen eller vården i någon mening. Svaret blir oftast: ”För att hjälpa patienterna.” Den verkligt stora utmaningen är att hitta utfallsmåtten. Barbro Fridén poängterar att det måste professionerna göra, tillsammans med patienterna. Redan i dag mäter och registrerar hälso- och sjukvården en stor mängd uppgifter för att kunna »


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above