Page 23

Arbetsterapeuten nr 3 2015

23 tio och fler är på väg. Karolinska startade med tydliga diagnosgrupper som för tidigt födda barn, stroke och pros tatacancer, men har även inlett ett projekt baserat på ett symtom, bröstsmärtor. Arbetsterapikliniken är med på resan och förra året fick alla medarbetare en heldagsintroduktion till begreppet. Flera arbetsterapeuter är också med i pilotprojekten, däribland Malin Regardt som deltar i gruppen för nydebuterad reumatoid artrit, RA. Där har arbetet kommit en bit på väg och man har hunnit identifiera olika utfalls- och processmått. Niklas Stende-Eriksson ingår i den nystartade rektalcancerpiloten. Malin Curlo, som är sektionschef, har varit med i strokeprojektet. – På det första stormötet uppmanades deltagarna att tänka nytt om vad man ska mäta. Traditionellt har måtten täckt den medicinska aspekten av sjukdomen – nu efterfrågas även mått baserade på patientens upplevelse av vården som delaktighet, tillgänglighet och livskvalitet. Vi i hälsoprofessionerna har redan det tankesättet och de måtten, och tillför mycket värde för patienterna, säger Malin Curlo. Så även om värdebaserad vård ofta kallas för ett paradigmskifte förändrar den inte deras världsbild – snarare ser de konceptet som en naturlig och systematiserad fortsättning på saker de redan arbetar med: delaktighet, flöden, förbättringsarbete, evidensbaserad och patientcentrerad vård. Som ett sätt att göra verklighet av Karolinskas devis ”Patienten alltid först”. För att lyckas med det måste man följa patienten över tid, och ta reda på hur det går även efter att personen lämnat akutsjukvården. Malin Curlo berättar om pilotprojektet om för tidigt födda barn. Där upptäckte man att när barnen blivit två år så hade de fortfarande men kvar efter exempelvis vårdrelaterade infektioner – trots att de hade fått sjukvård i absolut toppklass som nyfödda. Nya hygienrutiner för hur man sätter nålar förbättrade barnens hälsa två år senare. Malin Regardt vill gärna förskjuta tidslinjen åt andra hållet också, till tiden innan man hamnar i vården. Som den nationella AKUT-kampanjen om hur du upptäcker stroke och vad du ska göra. Eller som en webbsatsning hon är involverad i. Den går ut på att personer med ont i lederna ska söka vård snabbare, eftersom man vet att tiden från symtom till diagnos är viktig för prognosen. Den kunskapen har också för- ”Nu efterfrågas även mått baserade på patientens upplevelse av vården som delaktighet, tillgänglighet och livskvalitet.” »


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above