Page 26

Arbetsterapeuten nr 3 2015

Landstinget har två filtar att välja mellan. En standardvariant 26 – gul, nopprig, tunn. Och en tjockare, mer som ett täcke. Men det är inte självklart att du får den varma, även om du är nyopererad för cancer och fryser som en hund. Det upptäckte Johan Viktorsson tidigt i sin långa resa genom vården. En liten detalj när du går en fajt mot döden, men en detalj som stannat kvar hos honom. Och en erfarenhet som gör intryck när han berättar den för vårdpersonalen på ett stormöte om värdebaserad vård vid rektalcancer. Johan är på Karolinska universitetssjukhuset för att bidra med patientperspektivet. Han känner det nästan som en skyldighet att dela med sig av sina erfarenheter. Det är ett sätt för honom att betala tillbaka all hjälp han fått av samhället och förhoppningsvis en möjlighet att påverka. Han har förberett sig ordentligt, som den civilingenjör han är. Powerpointpresentationen med punktlistor, diagram och modeller är välstrukturerad och med korrekt terminologi. På en av bilderna har han rangordnat kvalitetsmått. – Överlevnaden är absolut viktigast. Som patient är jag intresserad av allting som maximerar mina chanser att överleva, självklart i relation till biverkningarna. För honom personligen handlade det om att få se sina två små pojkar växa upp. Och om alla ska få lika stora förutsättningar att överleva får inte behandlingsresultaten på olika sjukhus variera så mycket som de gör i dag. – Det var en väldig trygghet att jag var övertygad om att jag var i händerna på de bästa. Tänk dig att se siffror på att det är 20 procents lägre sannolikhet att du klarar dig, om du är på ett mindre sjukhus. Det hade varit fullständigt förödande för mig. För trygghetskänslan får det inte råda minsta tvekan om att diagnosen och åtgärderna är de rätta. Så den ”grundläggande medicinska omvårdnaden” hamnar som nummer två på Johans lista. – Jag hade byggt upp någon form av jämvikt för att hantera min situation och letade hela tiden efter hot som kunde kullkasta den. Det skulle kunna vara att man helt plötsligt börjar tappa förtroendet för vårdapparaten. Du kanske kommer in på en toalett och den är skitig, då väcks det en massa tankar. Eller att någon säger att du ska ha tio milligram, sedan inser du att det ska vara ett milligram. Den tredje punkten handlar om vad Johan kallar ”den inre kampen”. – Att ha cancer är två grenar. Den ena är fysisk och den är vården väldigt van vid och har en väl utbyggd apparat för. Och man är oftast väldigt duktig. Sedan är det en annan gren, den inre mentala kampen, och Johan Viktorsson hoppas att han kan hjälpa andra som är med om liknade saker. Nu bidrar han med patientperspektivet i Karolinska universitetssjukhusets pilotprojekt om värdebaserad vård vid rektalcancer.


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above