Page 3

Arbetsterapeuten nr 3 2015

3 ARBETSTERAPEUTEN katja alexanderson Chefredaktör # 3•15 ”Överlevnaden Koll på sociala medier s 38 35 Nya böcker 36 FSAstud Möjligheter framför omöjligheter 40 Förbundsnytt är absolut viktigast.” s 25 Utges av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Box 760, 131 24 Nacka Växel och medlemsjour: 08 466 24 40 www.fsa.se, kansli@fsa.se Ansvarig utgivare: Lena Haglund lena.haglund@fsa.se 0733 66 24 52 Chefredaktör: Katja Alexanderson katja.alexanderson@fsa.se 08 466 24 98 Fotograf omslaget: Jonas Eriksson Layout: Pontus Wikholm, pontus.wikholm@fsa.se Gelinda Jonasson gelinda.jonasson@fsa.se Grafisk form: Graffoto AB Tryck: Exakta Printing TS-kontrollerad upplaga: 10 600 ISSN: 0345-0988 Annonser: Lars-Göran Fransson larsgoran.fransson@swipnet.se 08 640 12 20 5 Ordföranden Rätt till kvalitetssäker arbetsterapi 6 Nyheter 10 Porträttet Peter Gärdenfors – en nyfiken tänkare 14 Tema: Värdebaserad vård När värdet får visa vägen Knappat och klart Testpiloter för förbättring Johan vill se sina söner växa upp 28 Ledarskap Laila gick från kollega till chef 30 Mitt jobb Birgitta Hägg tror att alla kan 31 Krönika 32 Reportage ”Vi måste få bort cancerspöket” En vinn-vinnvinn situation Häromveckan fick min dotter vattkoppor, och viruset slog till med full kraft. Stackarn hade koppor precis överallt och hög feber. Efter ett par dagar var hon så pass påverkad att jag kände att det vore bra om en doktor tittade på henne. Men med koppor över hela kroppen är man ”persona non grata” i vården. Därför är jag oerhört tacksam över att vårdguiden nappade på mitt förslag att skicka jourläkarbilen. Inom en timme var en jättetrevlig läkare hemma hos oss, och dottern fick sitt recept. Tala om vinn-vinn-vinn-situation. Vården slapp en smittsam liten patient, skruttungen slapp åka i väg med feber och jag slapp fundera ut ett sätt att ta oss till läkaren. Verkligt värdefull vård. I det här numret skriver vi om värdebaserad hälso- och sjukvård. Du möter Barbro Fridén, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som är övertygad om att det är vägen framåt för att få ut mer och bättre vård per satsad krona. På Sahlgrenska arbetar även specialistarbetsterapeuten Ann Wingårdh som delar med sig av sina erfarenheter från ett pilotprojekt om kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol. Hon tycker att arbetssättet har stärkt henne i yrkesrollen och tydliggjort för andra vilken nytta arbetsterapeuter tillför. På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm deltar arbetsterapeuter i flera olika projekt om värdebaserad vård. Vi träffar Malin Curlo, Malin Regardt och Niklas Stende-Eriksson som alla tycker att arbetsterapeuter och övriga hälsoprofessioner har en viktig roll att spela framöver. De lyfter också hur viktig patienternas delaktighet är i utformningen av den värdebaserade vården. Dessutom samtalar vi med småbarnspappan Johan Viktorsson som fick cancer i ändtarmen med metastaser i levern. I dag bidrar han med sitt perspektiv i Karolinskas pilotprojekt om rektalcancer. Därtill rapporterar vi från Arbetsterapiforum som nyligen gick av stapeln i Göteborg. Mer om det även i nästa nummer. Du möter också kognitionsforskaren Peter Gärdenfors, får boktips och råd om vad du ska tänka på om du börjar blogga om jobbet. Och mycket mer.


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above