Page 36

Arbetsterapeuten nr 3 2015

FSASTUD Möjligheter framför omöjligheter 36 person så kraftigt. Jag ser att vi som kommande arbetsterapeuter, men även yrkesverksamma, har ett fantastiskt fint och framförallt viktigt synsätt att se människan på – som en aktiv varelse! Psykisk ohälsa är kanske inget som försvinner efter en första behandling och rehabilitering, utan det kan vara en lång rehabilitering även efter till exempel hemgång. Det kan ta tid att hitta sig själv och komma i balans med sitt inre och yttre. Under rehabiliteringen kan vi arbetsterapeuter vara ett stöd för denna patientgrupp i resan mot att återfinna sig själv och få ihop livspusslet så bra som det en gång var. Denna resa kan vi få vara en del av – jag tycker det är helt fantastiskt, för visst är vi alla människor unika på sina egna sätt? Moa Grahm Termin 4, Lunds universitet Jag har genomfört praktik på en sluten- och öppenvårdsmottagning inom psykosrehabilitering. Under dessa fem veckor har jag verkligen fått lära mig hur en arbetsterapeut arbetar med personer som har någon form av psykossjukdom och hur tillvägagångssättet för rehabilitering kan se ut. Något jag tyckte var jättebra var hur arbetsterapeuten såg möjligheter framför omöjligheter. Trots en svår psykisk sjukdom som kan ha satt djupa spår hos en patient, så kunde man se människan som fanns bakom sjukdomen och utgå från vad hen kan göra trots sina aktivitetsbegränsningar. Jag upplever att man ibland kan glömma bort hur en psykisk sjukdom kan försvåra vardagen och att man i dagens samhälle kan ha en viss attityd som liknar ”Ryck upp dig, kom nu!” där denna patientgrupp ibland blir åsidosatt. Alla kan emellanåt må dåligt, men det kan skilja sig väldigt mycket mellan två olika personer som mår dåligt. ”Det kan ta tid att hitta sig själv och komma i balans med sitt inre och yttre.” En dag när jag pratade med en patient fick jag upp ögonen för vad en depression kan innebära för en människa. Samtalet väckte något inom mig: psykisk ohälsa kan vara en komplex problematik som kan påverka ens liv på väldigt många olika sätt och vi arbetsterapeuter kan vara där för att hjälpa till. Den spontana tanken jag fick var hur en psykisk sjukdom i detta fall kan fånga en Skribenten lyfter att arbetsterapeuter kan vara ett bra stöd i rehabiliteringen efter psykisk sjukdom och stötta personer i vägen tillbaka till ett fungerande vardagsliv och ökad delaktighet. Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln. FOTO: COLOURBOX


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above