Page 7

Arbetsterapeuten nr 3 2015

7 ”Listen to the I.” Helene Polatajko, professor vid University of Toronto, om att lyssna på patienten – på vad ”jag” vill göra. Inspirerande om arbetsrehabilitering Under Arbetsterapiforum fick Annika Lexén vid Lunds universitet ta emot 2015 års stipendium till Ingela Petersson Lies minne. Som en del av priset fick hon hålla en inspirationsföreläsning. Annika Lexén berättar att arbetet med avhandlingen om arbetsrehabilitering enligt IPS (Individual Placement and Support) vände upp och ner på allt. Att det faktiskt fungerar när personer med långvarig psykisk ohälsa börjar arbeta direkt, utan arbetsträning eller arbetsförmågebedömningar. – Den traditionella rehaben med stegvis färdighetsträning i skyddad verksamhet bygger på en experttradition, med en vårdande relation till patienten. Men arbete har så många positiva effekter. Man mår bättre om man kommer ut i jobb direkt, utan att ta ett trappsteg i taget och kanske aldrig ens orka hela vägen upp. Siffrorna är entydiga. Av personer med psykiska funktionsnedsättningar arbetar 8,7 procent, runt 9 av 10 lever på bidrag. Bland deltagarna i studien, som genomfördes i den forskargrupp som Annika Lexén tillhörde, var knappt hälften i arbete efter 18 månader. – Det här är ett fält där vi arbetsterapeuter ska ta för oss. pontus Wikholm Lena Haglund inledde studentträffen med en inspirerande föreläsning, som följdes av en teambuildingaktivitet. Efter det vandrade studenterna till Avenyn, där god mat varvades med intressanta diskussioner och ett FSA-quiz. Anna Arvroth pluggar sin andra termin i Göteborg. Hon berättar att hon fick sin biljett på ett lite speciellt sätt, den lottades nämligen ut vid Göteborgskretsens årsmöte, där studenterna i den lokala FSAstud-styrelsen deltog. – Det är jättekul att så många arbetsterapeuter samlas på samma ställe. Jag känner igen några också, lärare från universitetet, yrkesverksamma från VFU:n och så andra studenter. Det finns massor av inspiration och kunskap att hämta i det fullspäckade programmet. Flera studenter har programblad med intressefärgmarkeringar som ibland sträcker sig över programpunkter som infaller samtidigt, så det gäller att välja noga vad en ska göra och vad en ska välja bort. Anna berättar att hon uppskattar att teorin på forumet kompletteras av praktiska inslag på Leva & Fungera. Till skillnad från Anna, som har nära hem, finns också flertalet långväga studenter på plats, exempelvis från Umeå. Det antyder att yrkesidentiteten är viktig även under utbildningens gång, och den kan stärkas genom att träffa yrkesverksamma. På Arbetsterapiforum finns det gott om dem. vera songer Leva & Fungera Grannmässan Leva & Fungera, som låg vägg i vägg med Arbetsterapiforum, hade 246 stycken utställare och 14 080 besök! Det var en ökning för båda från 2013. FSA var en av utställarna och delade bland annat ut tidningen Framåt och cirka 400 FSA-touchpennor till mobilen. Ett tvärsnitt De 924 registrerade deltagarna på Arbetsterapiforum speglade väl FSAs sektorer. Med 46 studenter (se artikel nedan) och 8 pensionärsmedlemmar var hela åldersspannet representerat och deltagarna kom från kommun, landsting, universitet, arbetsförmedling och privat sektor. Västra Götaland, Halland och Skåne var välrepresenterade. institutet och förbereder sin presentation. Han säger att det som gett honom mest på årets konferens är att möta arbetsterapeuter från andra orter. – Man främjas av att höra olika perspektiv. Det ser olika ut i olika delar av landet och vi resonerar oftast utifrån våra lokala förutsättningar. Och då blir det samtal. Det är det som utvecklar vår profession! Han skulle gärna se att man extra lyfte verksamheten på den ort där konferensen hålls. Och var det blir nästa gång, år 2017, vet inte ens Tina Sandulf. – Det tar styrelsen beslut om i maj. pontus wikholm FOTO: JULIA SJÖBERG FOTO: JULIA SJÖBERG Rekordmånga studenter Konferensens 46 studentdeltagare hade ett eget uppskattat och välbesökt mingel på onsdagkvällen. Anna Arvroth. ”Sätt ett filter på ... in-sta-gram.” Elever på Donnergymnasiet bjöd på ett uppskattat nummer på invigningen, se det på fsa.se.


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above