Page 13

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

TEMA: ANHÖRIGA 13 Se hela familjen Anhöriga har en viktig roll att spela i rehabiliteringen, men de behöver också få stöd i att hantera den förändrade tillvaron för egen del. Annars är risken stor för aktivitetsobalans för alla parter. Här kan arbetsterapeuter göra skillnad genom att ha ett familjecentrerat förhållningssätt. Text: Katja Alexanderson Illustration: Christina Andersson En äldre kvinna blir sämre och sämre, så man väljer att prova ut fler hjälpmedel till hemmet. Men ungefär samtidigt börjar dottern, som är väldigt engagerad i sin mamma, klaga på hemtjänsten. När arbetsterapeuten sedan talar med henne visar det sig att hon tycker det är obehagligt att mötas av alla nya hjälpmedel. Och den avancerade rullstolen, som mamman sitter mycket bättre i, skrämmer dottern. Hon vågar inte längre gå ut med mamman. Efter ett samtal där man kommer överens om att stuva in liften i klädkammaren när den inte används och en ordentlig instruktion och tillfälle att öva på rullstolen förändras allt. Dottern klagar inte längre och promenaderna återupptas. Exemplet kommer från ett regionalt utvecklingsprojekt i Jämtland där arbetsterapeuten och medicine doktorn Gunilla Forsberg-Wärleby deltog. Hon har forskat om anhörigas vardagssituation och hälsa i många år, med huvudinriktning på stroke. – Ska vi hjälpa och stödja patienter att komma tillbaka till ett fungerande vardagsliv kan vi inte utesluta den sociala omgivningen. Anhöriga behöver kunskap och förståelse för att rehabiliteringen ska fungera på bästa sätt. Lite tillspetsat anser hon att samhället inte har råd att låta bli att involvera och göra anhöriga delaktiga i rehabiliteringen, även om »


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above