Page 24

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

boktips! KÄNSLORS KRAFT I FÖRETAGSKULTUREN Ingvar Bengtson Ekerlids förlag Annika gillar både flyt och friktion Annika Holm är inte främst intresserad av ledarskapet. som lett henne till chefsjobbet i Sundbyberg – och som gjorde henne till Årets chef i kommunen 2014. Text: Linda Swartz Foto: Alexander Mahmoud 24 Förnuft och känsla på arbetsplatsen Det är inte ovanligt med människor som ovetandes sänker stämningen i en grupp, och där gruppen påverkas negativt och presterar sämre. Känslors kraft i företagskulturen, som är en uppföljare till Ketchupeffekten, beskriver en process hur man kan utveckla en vinnande kultur på arbetsplatsen med fokus på motivation och laganda. Författaren hämtar mycket av sina idéer från sin tid som elitseglare. En bra prestation beror på en kombination av känslor, tankar och energier. Kan du som chef få dessa i harmoni i din grupp kommer medarbetarna att kunna utföra fler och bättre prestationer. Det är engagemanget för daglig verksamhet Annika Holm har jobbat med personer med utvecklingsstörning hela sitt vuxna liv, men blev arbetsterapeut först när hon var drygt 30 år. Sedan år 1995 har hon arbetat inom Sundbybergs stad och för sju år sedan fick hon jobbet som enhetschef för daglig verksamhet. – Det var inte helt självklart att bli chef från början, men det kändes så spännande att få vara med och forma verksamheten. Jag är så intresserad av och engagerad i daglig verksamhet. Hon har 29 medarbetare som varje dag möter de 90 brukarna i verksamheten. Eller ”deltagarna”, som Annika föredrar att kalla dem. Det är personer med olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser. Daglig verksamhet bedrivs i Sundbyberg på sju enheter, varav fyra är inriktade på aktivitet och tre på arbete. Personalen inom daglig verksamhet stannar gärna länge på sina arbetsplatser. – Jag jobbar med en kunnig och engagerad grupp som tar stort ansvar och verkligen gillar sitt jobb, säger Annika. När hon blev utsedd till Årets chef var det bland annat för att daglig verksamhet har ett bra resultat på medarbetarenkäten. Annika tror att en av orsakerna till det är att det blivit mycket bättre sammanhållning i personalgruppen. – När jag började som chef var det mer av murar mellan enheterna. Man kände knappt till vilka andra som jobbade här. Det har jag försökt ändra på, så nu jobbar vi mycket mellan enheterna och har olika samarbeten. Exempel på sådana är att förbereda och genomföra en deluttagning och resa med deltagare till Väsby Melodifestival, en sångtävling i Upplands Väsby för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, och att samarbeta med idrottsklubbar om aktiviteter. Allra bäst trivs Annika som chef när hon ser medarbetarnas relation till deltagarna och när de berättar om lyckade situationer och aktiviteter. – Och det gör de ofta! Det finns så mycket historier och berättelser från vardagen. Personalen får ofta aha- upplevelser som leder till lärande. Vi har haft vardagslärande som begrepp i verksamheten, och när jag ser att medarbetarna anammar det – då är det flow. Men Annika vill inte bara ha ”Det känns bra när medarbetarna vågar ifrågasätta sådant jag kommer med.” Annika Holm blev Årets chef i Sundbybergs kommun förra året. LEDARSKAP


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above