Page 26

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

MITT JOBB Magnus Zingmark Arbetar som: Arbetsterapeut och nybliven medicine doktor vid Umeå universitet. Arbetar i vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund som ansvarig för forskning och utveckling med fokus på aktivt och hälsosamt åldrande. Ålder: 43 år. Bor: Frösön, Östersund. Familj: Fru och tre barn. På fritiden: Är med familjen, lagar mat, tränar multisport (mountainbike, kajak, skidor, löpning) och vistas i fjällen. Fokus på äldres hälsa 26 FOTO: GUNNO RASK Vad har du undersökt i din forskning? – En del är en så kallad randomiserad studie där 177 personer i åldern 77–82 år antingen deltog i olika typer av aktivitetsfokuserade interventioner eller tillhörde en kontrollgrupp. De äldre bodde hemma. Interventionerna fokuserade på hur var - dag liga hinder som begränsade deras aktivitetsengagemang kunde hanteras. En annan del studerade äldre i två olika kommuner som sökte hjälp från hemtjänsten med att duscha. I den ena kommunen erbjöds arbetsterapi och i den andra fick de äldre hemtjänst. Och vad blev resultatet? – I det första fallet visades att de arbets - terapeutiska insatserna hade ökat aktivitetsengagemanget, stärkt ADL-förmåg an och gett bättre självskattad hälsa hos de äldre. Den mest kostnads effektiva insats en var en diskussionsgrupp. Forskningen visade också att de äldre med duschsvårigheter som fick hjälp av en arbetsterapeut i högre grad var oberoende av hemtjänst än den andra gruppen. Studien visade att en intervention som främjar oberoende i dusch är mycket kostnadseffektiv. Innan du började forska arbetade du länge som arbetsterapeut inom vården av äldre i Östersunds kommun. Hur kom du in på forskarbanan? – En tidig inspiration var olika utvecklingsprojekt inom hemrehab i Östersund, där man visat på nyttan av rehabinsatser. Jag såg att det gick att jobba strukturerat med att utvärdera insatser. Det är också viktigt att titta just på kostnadseffektiviteten. Detta är väldigt stora samhällsfrågor både nationellt och globalt, och det var ännu en drivkraft att lära mig forskningsmetoder för att kunna ta fram kunskap av bra kvalitet. Vilken är den stora skillnaden mellan att arbeta kliniskt och att forska? – Jag har ju inte haft samma kontakt med de äldre och det kan jag sakna. Samtidigt är det en förmån att få fördjupa sig i olika ämnen på det här sättet. Det har gett mig mycket personligen. Jag tycker att jag förstår saker på ett annat sätt. Hur drar du nytta av forskningen i ditt nya jobb? – Jag kommer att medverka i kommunens utvecklings- och kvalitetsarbete, men min roll är att ha forskarperspektivet. Det handlar om att ta med mig kunskap om vad som är hälsofrämjande interventioner på en forskningsmässig grund. Jag skulle vilja utveckla arbetet för en ny målgrupp, där vi stödjer aktiviteter och engagemang redan innan personer drabbas av begränsningar. Det jag tar med mig från min egen avhandling är att ju större svårigheter en individ får desto mer påverkas den självskattade hälsan negativt, och desto högre blir kostnaderna för samhället. Därför behöver vi få bättre kunskap om vad vi kan göra innan individer får alltför stora svårigheter. Linda Swartz Aktivitetsinriktade insatser inom arbetsterapi ger positiva effekter på äldres aktivitetsengagemang och hälsa. Dessutom är de samhällsekonomiskt lönsamma. Det visar Magnus Zingmarks doktorsavhandling. Nu ska han jobba inom Östersunds kommun med att utveckla forskningen kring hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above