Page 29

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

Anders Ekholm Gör: Vice vd på Institutet för framtidsstudier. Aktuell med: Invigningstalare på Arbetsterapiforum. Kuriosa: Äger en stridsbåt, som han bygger om till fritidsbåt. Lena Borell Gör: Professor i arbetsterapi vid Karolinska institutet. Aktuell med: Forskningsprojektet 29 Demens hemma undersöker hemtjänsten och studerar vilka typer av insatser som ges till personer med demenssjukdom. Kuriosa: Har en 102-årig mamma. vara öppna gränssnitt för offentligt finansierade system, och vi måste samla data någonstans. Det kan staten göra, bygga infrastrukturen, men inte ta ansvar för att det blir bra. Borell: Det som kanske behövs är en diskussion om var det finns potential för teknik, var teknik kan vara en lösning, och var det inte är ett bra alternativ. Ekholm: Tror ni att ni har teknik som kan lösa det så testa och mät. Det kommer att uppstå både positiva och negativa saker, som man inte tänker på. Det går inte att resonera sig fram till den typen av saker. Det är bara att testa. När det handlar om vård krävs det i många fall omfattande tester. Ny teknik får inte drabba brukaren. De är ändå överens om att utvecklingen är långsam. Att vården har svårt att ta till sig innovationer. Tekniken i sig är sällan problemet utan det handlar mer om hur det juridiska och praktiska genomförandet ska se ut och hur systemen ska administreras. Borell: Hur ska man förändra det? Jag tänker … om man börjar i den ändan att det här är problemen, vad finns det för lösningar? Ekholm: Det har gjorts vissa jämförelser på framför allt landstingsnivå. De har pratat resultat, inte bara budget. När styrelsen frågar: ”Hur går det egentligen för strokeöverlevnaden, varför är vi så dåliga jämfört med de andra?” Då blir det jobbigt. Frågan flödar ner hela vägen: ”Åh fan, vi måste kanske fixa till det här.” Det krävs att man börjar fokusera på resultat. Så vart är vi på väg? Finns det beredskap att testa ny teknik och våga misslyckas? Kan man utgå från patienten och de an hörigas behov då man prövar nytt, i stället för att lappa ett gammalt, kanske dåligt fungerande, system. Den teknik som i dag används på exempelvis vårdcentralerna kräver ofta att ny personal måste skolas in, och underhållet är dyrt. Nya innovationer och enkel, användar vänlig teknik kan frigöra resurser. Borell: Men så bra är inte tekniken än, på ett tag. Ekholm: Nej, absolut, det är sant. För att komma dit kanske det delvis gäller att hitta nya kombinationer av hemtjänst, robotik med mera. Ny teknik föds ofta ur en kombination av gamla saker. Anders Ekholm och Lena Borell skakar hand. Perspektiven är många och svaren inte alldeles givna. Men målet är de ense om: En fungerande vård – med bra teknik där det behövs, och fler människor där det behövs. ¶


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above