Page 31

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

31 Polatajko sätter klienten först God arbetsterapi är när två experter möts för att lösa ett problem. Den ena är klienten som känner till sina önskemål och sig själv, den andra är arbetsterapeuten som har verktygen att omsätta det i praktiken. Professor Helene Polatajko var gästföreläsare på Arbetsterapiforum. Hennes arbete genomsyras av en klientcentrerad syn. – Klienten vet bäst. Ingen annan vet hur just din syn på arbete eller ditt liv funkar för dig. Helene Polatajko talar om två olika skolor. Den äldre skolan rehabiliterar utifrån terapeutiska aktiviteter och behöver inte ta så stor hänsyn till individen. Den andra skolan använder individuell aktivitet som terapi och då måste man sätta sig in i klientens intressen och vanor. Helene Polatajko visar en kort filmsnutt med en ung kille med en cp-skada: – Han vill lära sig cykla. Hans arbetsterapeut tycker det är en bra idé och vill ge honom en anpassad cykel. Men han vill ha en normal cykel. Ni kan se vilka svårig - heter han har, men en klientcentrerad arbetsterapeut jobbar mot hans mål och utgår från de förutsättningar som finns. Och med detta nya arbetssätt lyckas det. Killen kan kompensera för de muskler som är svagare genom att bara sparka i väg med ena foten och när han väl fått upp farten trampar han på. – ”Listen to the I”. Personens önskemål, det jag vill göra, ska styra insatsen från arbetsterapeuten. Trots att alla personer och önskemål är unika finns det vissa förhållanden som är allmänna för mänsklig aktivitet. Alla vill göra något och det börjar med att man staplar klossar i tidig ålder. Formen bestäms av förhållandet mellan personen och omgivningen – en sumobrottares egenskaper kommer till sin rätt på en mjuk matta. Våra behov, som mat och husrum, att uttrycka oss, förverkliga oss själva, hjälpa andra och att känna oss trygga ger aktiviteten en funktion. Att göra något ger oss också en form av mening, som är individuell för alla människor. Helene Polatajko ger ett exempel: Tre män krossar stenblock med släggor. När man frågar vad de gör svarar den första: ”Slår sönder stora stenar till mindre”. Den andra svarar: ”Försörjer min familj”, medan den tredje säger: ”Bygger en katedral”. Aktivitet kan dessutom skapa en förändring – arbetsterapeuter använder aktiviteten för att förändra beteende, bota och förbättra. Det sista allmänna hon nämner om aktivitet är att den är personspecifik – vi gör saker på vårt sätt, utifrån våra förhållanden och hittar vår egen mening med det. – Det går inte att stöpa alla i samma form och därför måste all arbetsterapi vara klient centrerad. Det finns ingen större expert på klienten än klienten själv – ta vara på det. ¶ ”Vi måste arbeta mot klienternas mål, inte sätta alla i samma fack.” Helene Polatajko Gör: Professor vid Department of Occupational Science and Occupational Therapy på University of Toronto. Aktuell med: Höll en inspirationsföreläsning på Arbetsterapiforum: Client-centered practice: an occupational imperative. Text: Pontus Wikholm Foto: Julia Sjöberg


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above