Page 32

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

NYA BÖCKER Heltäckande grundbok ationella kvalitetsregister används för att följa upp och förbättra vårdens kvalitet samt för att göra jämförelser nationellt och region alt. Den här boken beskriver vad kvalitetsregister är, hur de kopplas till kunskapsstyrning av vården och hur de kan användas i förbättringsarbete, forskning och undervisning. Ett kapitel tar upp patienters involvering i registerarbetet och andra belyser vikten av kvaliteten på data eller vad man behöver beakta när man använder kvalitetsindikatorer. Ytterst handlar arbetet med kvalitetsregister om hur man går tillväga när olika aktörer samverkar för att förbättra vården tillsammans. För arbetsterapeuter som börjat komma i kontakt med kvalitetsregister, eller funderar på att göra det, kan den här boken rekommenderas ”Praktisk vägledning i att leda grupper NATIONELLA KVALITETSREGISTER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Redaktion: Gunilla Jacobsson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin Karolinska institutet, University Press Guidebok för medicin på nätet z Det här är en bok för dig som vill hitta rätt i det gigantiska medicinska informationsflödet. Tanken är att visa hur man genom att effektivt använda bra resurser på internet kan höja kvaliteten i såväl arbete som studier. Innehållet sträcker sig från hur du surfar säkert med källkritiska ögon till optimering av artikelsökningar. Kopplat till boken finns en interaktiv webbplats där du bland annat kan läsa boken digital och hitta övningsmaterial. Gruppdeltagarna i centrum z Den här boken vänder sig till alla som vill leda gruppbehandling inom exempelvis primär- och företagshälsovård, somatisk vård, psykiatri, social omsorg och ideella organisationer. Författarna vill ge såväl en teoretisk grund att stå på som praktisk vägledning i att leda grupper, med fokus på behandlingar där interaktionen och utbytet mellan gruppdeltagarna är i centrum. Rollen som gruppledare får mycket plats, bland annat hur man balanserar individ ernas och gruppens behov. som en heltäckande grundbok. Den kan ge inspiration och tankar om vad man kan göra som arbetsterapeut. Bokens olika kapitel kan också läsas styckvis och då ge grundläggande kunskaper om till exempel förbättringsarbete, mätningar och indikatorer eller om patienten som medskapare och rapportör. För studenter och lärosäten, där uppgiften att förbättra vården blir ett allt tydligare inslag i utbildningen, kan jag se att den här boken kommer att kunna vara en naturlig kursbok. Ännu så länge finns det ganska få indikatorer i registren inom rehabiliteringens område, men det pågår ett aktivt utvecklingsarbete i många register för att förändra den situationen. Och med trenden att allt större fokus läggs på vårdens kvalitet är det troligt att både nu verksamma arbets terapeuter och framtida nya medarbetare kommer att bli engagerade i registerarbetet och i påverkan av de möjligheter som registren kommer att ge. christer larsson Leg. arbetsterapeut 32 GRUPPENS POTENTIAL Christer Sandahl, Hjördis Nilsson Ahlin, Catharina Asklin-Westerdahl, Mats Björling, Anna Malmquist Saracino, Lena Wennlund, Ulf Åkerström, Ann Örhammar Natur & Kultur MEDICIN MEDICIN PÅ PÅ WEBBEN WEBBEN – EN INTERNETGUIDE FÖR SVENSK SJUKVÅRD Fredrik Settergren Studentlitteratur


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above