Page 34

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

KOLL PÅ3 Lämna ej med ett blankt nej Det kan vara jobbigt att göra en person besviken genom att inte förskriva ett efterfrågat hjälpmedel. Men genom att vara tydlig redan från start ökar chansen att personen accepterar din bedömning och inte känner sig ifrågasatt. 34 ej, du kommer tyvärr inte att få låna en elrullstol. Att lämna ett negativt besked till en person kan vara svårt. Det kan orsaka frustration, besvikelse, förtvivlan och ilska. Personen kan lätt känna sig misstrodd, kränkt och orättvist behandlad. Arbetsterapeuten Karin Granbom, MAR och hjälpmedelssamordnare vid socialförvaltningen i Luleå, vet hur du ökar chanserna för att det ska bli ett bra möte, trots att personen inte får det önskade hjälpmedlet eller får avslag på en efterlängtad bostadsanpassning. – Börja redan vid första mötet och förklara vilka kriterier det är som gäller. Om personen är ordentligt informerad från start minskar risken för att hon eller han ska känna sig ifrågasatt. Man ska inte invagga någon i falska förhoppningar. Att gå igenom bedömningsgrunderna har ytterligare en fördel, det får personen att tänka igenom sina problem ordentligt. Annars finns alltid risken att glömma viktiga saker, som till exempel att det inte finns el indraget i garaget för att ladda elrullstolen. tips att säga nej om Tydliga förutsättningar Gå redan från start igenom vilka kriterier som gäller för att få ett visst hjälpmedel. Förklara att hjälpmedel inte är en rättig - het utan en behandlingsåtgärd och att du som arbetsterapeut inte kan förskriva enligt eget tycke. Rättviseaspekten, att alla ska ha samma möjligheter att få ett hjälpmedel eller en insats, brukar de flesta ha förståelse för. Bolla och öva Diskutera gärna med hela teamet så att alla lämnar samma besked, så att personen inte uppfattar det som att hen har blivit lovad ett hjälpmedel/insats av någon annan. Bolla med erfarna kolleger inför känsliga möten. Håll dig uppdaterad över vilka riktlinjer som gäller för vanligt förekommande frågor om exempelvis regler vid resor och sommarstugevistelser. Visa på andra vägar Om du lämnar ett negativt besked motivera det ordentligt utifrån kriterierna. Helst öga mot öga, ge utrymme för frågor. Lämna eventuellt skriftligt material. Men lämna inte personen med ett blankt nej, utan försök att visa på andra sätt att lösa problemet. Går det att göra aktiviteten på något annat sätt? Finns det någon produkt personen kan skaffa själv? Ta ett extra möte om det behövs. N Är klienten missnöjd? Informera om vart personen kan vända sig om hon eller han är missnöjd, till exempel till patientnämnden eller Ivo. Finns det möjlighet till en ny medicinsk bedömning (second opinion)? Beslut om bostadsanpassningar och insatser enligt LSS går att överklaga. Text: Katja Alexanderson Illustration: Helena Lunding Hultqvist


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above