Page 4

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

4 Handbok Webbutbildning Anhörigskrift Mobilapp NOLLVISION Ett utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begränsningar demenscentrum.se/Nollvision Vi hjälper till att bostadsanpassa i hemmet En bostad kan förnyas för bättre tillgänglighet, bekväma och smakfulla stoltrapphissar finner du hos Kalea. GÖTEBORG: 031- 49 04 40 | STOCKHOLM: 08- 594 115 50 www.kalea.se info@kalea.se Jerringfonden stöder verksamhet och forskning för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Fonden anslår varje år medel till: • Forskningsanslag och Forskningsstipendier - Sista ansökningsdag den 20 september varje år • Lärresor för arbetslag/personalgrupper - Sista ansökningsdag den 4 oktober varje år • Aktivitetsbidrag till organisationer/ föreningar/institutioner/skolor - Sista ansökningsdag den 20 oktober varje år • Fortbildningsstipendier för personal - Sista ansökningsdag den 1 februari varje år $QV|NQLQJVEODQNHWWHURFKPHUDLQIRUPDWLRQ¿QQVDWW hämta på fondens hemsida, www.jerringfonden.org Jerringfonden bildades år 1955 av radiojournalisten Sven Jerring och delar årligen ut ca 6 miljoner kronor. Jerringfonden Box 12851 112 98 Stockholm Tel: 08-91 10 01 email: info@jerringfonden.org


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above