Page 6

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

FOTO: COLOURBOX 6 Fritt fram för godis Godis och snabba kolhydrater är helt okej att äta för professionella idrottare och elitmotionärer, som tränar mer än 5 timmar per vecka. Forskare i Lund har visat att för lite mat är skadligt för kvinnor som tränar intensivt och de riskerar skelettskador, mensrubbningar och sämre effekt av sin träning. Läs mer på vetenskaphalsa.se. ILL U S TRATION: NOVUS Inspektioner för minskad ohälsa hos första linjens chefer Vilka arbetsmiljöproblem har första linjens chefer i vården, och hur kan dessa minskas? Det vill Arbetsmiljöverket ta reda på genom inspektioner de närmaste åren. Syftet med inspektionerna är att förebygga ohälsa hos chefer som leder det dagliga arbetet inom vård och omsorg. Fokus ligger på det organisatoriska planet. Några av de arbetsmiljöproblem som verket har identifierat är hög arbetsbelastning och för stora ansvarsområden. En orsak är överbeläggning, som blivit allt vanligare. Ett annat problem är att antalet skyddsombud minskat, vilket gör att cheferna ofta saknar någon att samverka med i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Ett tredje bekymmer är otydlighet kring vem som har mandat att fatta beslut om åtgärder som påverkar arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets inspektioner påbörjas i år i nord ligaste och sydligaste Sverige för att sedan utökas. Arbetet kommer att pågå i tre år. Målet är att se till att arbetsplatserna har rutiner för att följa upp hög arbetsbelastning för cheferna i första linjen. Deras arbetsbelastning ska vara hälsosam, vilket betyder att krav och resurser är i balans. Det är också viktigt att arbetsgivare ger första linjens chefer stöd i deras ledarskap. Linda Swartz Grönt ljus för FSA i medlemsundersökning En lojalitetsundersökning bland FSAs medlemmar visar att förbundet har förbättrat sina resultat sedan 2012. Överlag är medlemmarna nöjda, men det finns utvecklingspotential. FSA genomförde nyligen en lojalitetsundersökning tillsammans med undersökningsföretaget Novus. Förra gången det gjordes var 2012. Resultaten i år visar en positiv trend. Det sammanvägda resultatet baserar sig på frågor som hur ofta man använder förbundets tjänster, hur nöjd man känner sig med sitt medlemskap, prisvärdheten, förbundets rykte, vikten av att vara med i ett yrkesförbund och om man kan Mina två liv Den angelägna och gripande dokumentärserien Mina två liv med Ann Heberlein synliggör hur det är att leva med bipolär sjukdom. Du får möta människor som berättar om sina liv med diagnosen. Se serien på svtplay.se. Mer info finns på svt.se och under hashtaggen #minatvåliv. rekommendera medlemskap i FSA till en kollega. Det fackliga lojalitetsindexet hamnade på 90 (+1 från 2012), vilket betyder att 90 procent känner sig lojala i sitt medlemskap, medan 10 procent inte gör det i samma utsträckning. Förbundet har höga resultat på frågor som handlar om ”relevans”, ”lojalitet” och ”rekommendation”. Resultaten vad gäller ”nytta” och ”pris” är något sämre, men där syns en förbättring. – Det är en positiv trend, men vi måste bli ännu mer tydliga i vårt erbjudande och visa på nyttan av medlemskap et i relation till priset man betalar. Vi ser att vi måste bli bättre på att identifiera olika behov till exempel för arbetsterapeuter inom äldreområdet och chefer, säger Ulf Lundberg, kommunikationsstrateg på FSA. Nästan hälften är nöjda med sitt medlemskap, nästan lika många är vare sig nöjda eller missnöjda. Endast 6 procent är missnöjda. – Totalt sett är det ett bra resultat, men alldeles för många uppger ”varken eller” på frågan: Hur nöjd är du med ditt medlemskap i FSA. Det måste vi ändra på, säger Ulf Lundberg. Katja alexanderson


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above