Page 10

Arko nr 2 2017

REPORTAGE: KALMARSKOLOR TAR KAMP MOT NARKOTIKAN Efter ökade drogproblem och liberalare attityder bland gymnasieelever har slumpvisa drogtester införts på Lars Kagg-skolan i Kalmar. Målet är att bli en helt narkotikafri skola – tester och samtal om cannabis på lektionerna ska stärka motståndet. TEXT OCH FOTO SVEN LILJESSON, DRUGNEWS Första gången vi talas vid är efter att första slumptesterna gjorts bland killar på ett yrkesprogram i februari. Andra gången när vi möts på skolan så har ytterligare två klasser slumptestats. Tredje gången när jag ringer upp har två slumptester till gjorts. Alla i första årskursen. – En grupp testades igår morse och en till idag på morgonen. Samtliga prov gav negativt utslag. Jättebra! Eleverna tycker redan det är helt normalt med tester, säger Liza Leonhardt, kurator på Lars Kagg-skolan, och en av initiativtagarna. Bakgrunden till de redan uppmärksammade åtgärderna är fler unga i riskzonen. I CAN:s skolenkäter 2015 svarade var femte gymnasieelev i årskurs 2 på Lars Kagg-skolan att de prövat narkotika någon gång, vilket var både över rikssnittet och högre än i andra skolor i Kalmar. Elever har i förtroende berättat för skolpersonal om kompisar som varit påverkade, att det röks cannabis på fester och föräldrar har ringt om att de hört att det langas kring skolan. – Det förekommer tyvärr narkotika här och på andra platser, ifjol upptäckte vi elever som rökt cannabis och Spice och körde dem till alkohol- och drogmottagningen. Och unga besöker ju musikfestivaler där det finns droger och starka legaliseringsåsikter, säger Märit Truuts, rektor för yrkesinriktade program på Lars Kagg-skolan. – Men vi ska vända det här, ge elever argument att säga nej till att pröva droger på fester med att kunna hänvisa till risk för slumptest. Vi har bestämt oss för att skolan ska bli narkotikafri, säger hon. Vi träffas på skolan en fredag i april tillsammans med kuratorn, skolsköterskan och en områdespolis som leder samarbetet med skolorna i staden. Kuratorn Liza Leonhardt berättar att de förberett sig nära ett år innan skolan började slumptesta i våras och sjösatte "Kaggpiloten", som projektet kallas. De har besökt seminarier, och lärt av försök i Norrbotten och Östergötland som integrerat droger i skolämnen med bra resultat. Och rådgjort med drogförebyggaren och läraren Staffan Hübinette, som vet hur avtal om drogtester och handlingsplaner bör se ut. Misstankebaserade drogtester används av många skolor idag, men slumpvisa tester i förebyggande syfte är mer kontroversiella. De rekommenderas inte av Skolinspektionen som ser dem som integritetskränkande, medan Justitieombudsmannen anser dem lagliga så länge elevernas frivillighet att delta kan säkras. Till en början riktas projektet till första årets gymnasieelever, och särskilt de på yrkesprogrammen. För att senare fylla på och omfatta alla årskurser på skolan. Föräldrarna har bjudits in till informationsträffar om testerna och om droger, hur de kan störa tonårsutvecklingen och skolresultaten. Och målsmän har med sina barn fått skriva under "samtyckeslappar" om att eleverna kan bli uttagna till slumpvisa och oövervakade urintester på en toalett. 10 Narkotikafrågan • 2/2017


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above