Page 15

Arko nr 2 2017

RAPPORT Källor 1 Namngivet av den franska botanikern Jean-Baptiste Lamarck 2 Namngivet av Dmitrij E. Janischewsky, rysk botaniker 3 Commission on narcotic drugs. 9:e sessionen. E/CN.7/SR.231. 12 maj 1954 4 www.fass.se 5 Hartelius Jonas, Haschkontroll och haschdebatt i Sverige i Viredius, M. (red) Hasch, en drog, ett brott, en kultur. Urkraft. Skellefteå 6 WHO. Technical Report Series, No 57. Sida 11. 1952 7 Commission on narcotic drugs. 9:e sessionen. E/CN.7/SR.231. 12 maj 1954 8 Bewley-Taylor, D. The United States and international drug control 1909-1997. 1997. Pinter. London, New York 9 Commission on narcotic drugs. 10:e sessionen. E/CN.7/ SR. 269. 1955 10 Commission on narcotic drugs. 14:e sessionen. E/CN.7/SR.421. 2 juli 1959 11 The International Drug Control Conventions. UNODC. United Nations, New York 2013. Artikel 4c. Sid 30 12 The International Drug Control Conventions. UNODC. United Nations, New York 2013. Sid 23 13 Iversen, L.L. The science of marijuana. Oxford university press. 2000 viktnedgång vid aids och för att minska illamående vid cellgiftsbehandling. I likhet med andra cannabisläkemedel ordineras det även mot annat; smärtlindring, och vid fibromyalgi. Syndros© är ett annat preparatnamn för dronabilon i flytande form som är godkänt i ett fåtal länder. En annan variant av syntetisk THC, nabilon, har också fått status som läkemedel i form av preparatet Cesamet© eller Canemes© med ungefär samma användningsområden som Marinol©. I Sverige godkändes Sativex© som läkemedel 2011. Det är en munspray som kan ordineras mot smärtsamma muskelkramper vid MS när inget annat läkemedel hjälper. Den aktiva beståndsdelen är nabixomols som innehåller lika delar THC och CBD. Nabixomols är inte syntetisk cannabis utan är koncentrat från cannabisplantan. Sativex© består bara av THC och CBD och ger inget rus. Det är alltså inte samma sak som cannabis som har hundratals olika ämnen. Ett tjugotal länder har godkänt Sativex©. Notera att man måste skilja på medicinsk användning av cannabis, vilket sker i stor skala i USA och Kanada – i strid med FN-konventionen – och läkemedel. Det senare innebär att preparatet är godkänt av ett läkemedelsverk efter att ha genomgått noggranna prövningar. Sativex© och Marinol© är läkemedel. Växten cannabis är alltsedan FN-konventionen 1961 inte godkänt som läkemedel i något land. „ Pelle Olsson Läkemedel kontra medicin Läkemedel och medicin betyder i vardagstal samma sak. Enligt lag måste en medicin vara godkänd av Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten inom EU för att få kallas läkemedel. Pelle Olsson har sedan början på 1990-talet rest runt i världen för att skriva om narkotikasituationen. Det har förutom ett stort antal artiklar resulterat i flera reportage böcker. Pelle var mellan 1991-1999 även red aktör för Narkotikafrågan. Till sammans för ett hållba rt Göteborg! Narkotikafrågan • 2/2017 15


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above