Page 17

Arko nr 2 2017

NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM Folkhälsomyndigheten har ett samordnande ansvar men märks inte i debatten och tar i övrigt inget ansvar för det drogförebyggande arbetet. Ytterst få politiker på nationell nivå står upp för en restriktiv linje i narkotikadebatten. Regeringens ANDT-strategi 2016-2020 saknar fokus och insatser mot narkotikabruket och narkotikamarknaden och markerar ett steg bort från en restriktiv narkotikapolitik. Vi står inför ett läge där problemet håller på att omdefinieras – individualiseras och medikaliseras. Resurserna, kunskapen och systemen finns. Problemet är bristen på politiskt ledarskap, samordning av resurser och fokus på prevention i syfte att begränsa användningen och spridningen av narkotika. RNS har i detta program tio förslag om hur narkotikapolitiken istället kan förstärkas och utvecklas. „ På kommande sidor kan du läsa hela RNS narkotikapolitiska program. ` Narkotikafritt eller fri narkotika? Svenska folket vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Det visar återkommande opinionsmätningar genom åren och inte minst de medborgarlöften som skrivs mellan kommunerna och polisen. Insatser mot narkotika hamnar högt på medborgarnas lista. Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg och en alltmer tillåtande syn på cannabis bland ungdomar gör att människor känner en oro. En nedrustning av narkotikapolitiken pågår. Polisens omorganisation och nedläggningen av den specialiserade narkotikapolisen har försvagat polisens arbete mot narkotika och en alltmer öppen gatumarknad har kunnat växa tämligen ostört. Socialtjänsten är under hård press och de tidiga insatserna har stora brister. Exempelvis har ett tidigare bra samarbete mellan socialtjänst och polis i Stockholm – MUMIN-projektet – gått ner på sparlåga. Missbruksvården har försvagats och medikaliserats samtidigt som tillgången till drogfri behandling har minskat kraftigt. Skolverkets och Skolinspektionens stöd till skolans förebyggande arbete är närmast obefintligt. Skolorna vill göra insatser mot narkotika men rekommenderas verkningslösa metoder. Narkotikafrågan • 2/2017 17


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above