Page 3

Arko nr 2 2017

3 ANSVARIG UTGIVARE Per-Erik Lundberg REDAKTION Staffan Hübinette Per Johansson Pernilla Borg Linnéa Elfving MEDVERKANDE I DETTA NUMMER Linnéa Elfving, Pelle Olsson, Maria Söderberg, Sven Liljesson, Pernilla Borg och Per Johansson FORMGIVNING Klas Näsholm / Grundlig OMSLAG Sven Liljesson, Drugnews TRYCKERI Exakta, Malmö PRENUMERATIONER Pernilla Borg 08–643 04 67 ANNONSER 08–643 04 67 annons@rns.se ADRESS Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle Ragvaldsgatan 14 118 46 Stockholm Tel 08–643 04 67 nf@rns.se www.rns.se/narkotikafragan ISSN 0347–4836 Innehåll Ledare .....................................7 Att ducka för eller helt smita från frågan om hur man ska hantera följderna av de droger som läcker ut från underhållsbehandlingen är inte en långsiktig lösning till minskad dödlighet. I Kalmar tar man striden .... 10 På Lars Kagg-skolan har man sedan en tid väl fungerande rutiner för frivilliga drogtester och kampen mot narkotikan i skolan visar resultat. "Leta knark!" ........................12 Stagneliusskolan är en annan Kalmar-skola som aktivt bekämpar förekomsten av narkotika. Läs om läraren Charlotte som på fritiden tränar sina hundar i knarksökning. Cannabis – läkemedel eller medicin? ............................... 14 Pelle Olsson har gått tillbaka i tiden och ger en bild av hur FN-diskussionerna förts genom åren. Vad säger egentligen konventionen? RNS nya program ................ 17 Det har gått några år sedan RNS förra program togs. Nu kommer ett nytt narkotikapolitiskt program anpassat till dagens problem och utmaningar. Kalegium i Belarus .............. 25 Den till RNS närstående och fria organisationen Kalegium har nu verkat för en bättre tillvaro för kvinnor och mot narkotika i över två decennier. Maria Söderberg gör en tillbakablick. Foto: Sven Liljesson Narkotikafrågan, Sveriges ledande tidning mot narkotika, ges ut av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och utkommer med 4 nr per år. RNS arbetar för en balanserad och restriktiv narkotikapolitik. Vi tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Viktigast är att förebygga att missbruk uppstår. Därför lägger vi stort fokus på vårt projekt Narkotikafri skola. FOTO: APOTEKET AB


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above