Page 11

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.NYHETER Lag kan stoppa kemikalier i textil Kemikalieinspektionen föreslår en särskild produktlag om textilier. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i bland annat kläder. – DET FÖREKOMMER ÄMNEN i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns i textil. En särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna, säger Amelie Pedersen, projektledare på Kemikalieinspektionen, KemI. KemI föreslår att regeringen ska arbeta för en enhetlig produktlagstiftning för textilier inom EU. Enligt förslaget bör den nya EU-lagstiftningen omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper, som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Särskilt intresse ges allergiframkallande ämnen och de så kallade azofärgämnen, som kan brytas ner till cancerframkallande ämnen. KemI föreslår också att regeringen överväger en miljöskatt på kläder och hemtextilier. Ekonomiska styrmedel kan vara ett komplement i väntan på en lagstiftning för att minska riskerna med farliga ämnen i textil. 0 I sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet har Giovanna Luongo hittat tusentals kemikalier i kläder. Några av dem är bevisat cancerframkallande. Skrotbilar kan få producentansvar Naturvårdsverket föreslår att producenterna ska finansiera en fond för att ersätta kommunernas och statens kostnader för övergivna skrotbilar. ANLEDNINGEN TILL ATT ETT NYTT finansieringssystem behövs är att det finns en påtaglig risk att antalet övergivna, uttjänta bilar kommer att öka över tiden. Det innebär i så fall ökade kostnader för stat och kommun för att ta hand om bilarna och ökad risk för att enskilda fordon förorenar vattendrag och vållar skador på djur och natur, skriver Naturvårdsverket. Idag kostar hantering av övergivna bilar där ägaren inte går att hitta omkring 10-20 miljoner kronor per år. Fonden föreslås också finansiera åtgärder för att förhindra att uttjänta bilar överges. Kostnadsfri hämtning av skrotfärdiga bilar anges som ett exempel. - ÖKAD SERVICE - MILJÖVINST - BÄTTRE ÅTERVINNING - BÄTTRE SERVICE - BÄTTRE KONTROLL - FRAMTIDSSÄKRAT - EKONOMI - VÄL DOKUMENTERAT - TAR LITEN PLATS - ÖKAR MÄNGDEN TORRA OCH RENA FRAKTIONER - LÄTT ATT TÖMMA - GOD ERGONOMI - KLARAR NORDISKT KLIMAT FÖRSÄLJNING SOPBILAR ANDERS HÄGGLUND 070-224 67 85 SERVICE SOPBILAR Växel: 010 130 91 00 Service/Teknisk support: 010 130 91 60 RESERVDELAR SOPBILAR 010 130 91 30 170$XNWRULVHUDGHYHUNVWlGHUZZZQWP¿ SLÄPVAGNAR & BILPÅBYGGNADER David Walander 0511-24 283 Tom Berg 0140-170 03 WWW.NTM.FI


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above