Page 14

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.affärsnytt Håkan Karlsson tar över på Telge Efter en tids omstrukturering inom Telgekoncernen är den nya organisationen nu klar. Håkan Karlsson blir chef för det nya affärsområdet för nät och miljö, tillika vd för de två bolag som ingår: Telge återvinning och Telge nät. Nu samlas alltså infrastrukturfrågorna avfall, VA, fjärrvärme, el och stadsnät (bredband). – Koncernen har bestått av 14-15 olika dotterbolag. Det var ett av syftena med omstruktureringen att bilda affärsområden och slå ihop en del bolag, säger Håkan Karlsson. – Jag ser fram emot att skapa en helhet i det nya affärsområdet och hitta synergier mellan bolagen som gör det enklare och lättare för våra medborgare att bo, leva och verka i Södertälje. Håkan har lång erfarenhet från energibranschen. Bland annat har han arbetat drygt tio år på Gotlands Energi, där han även haft rollen som tillförordnad vd. Däremot blir avfall en ny fråga för honom. Mikael Gröning blir vice vd Återvinningsindustrierna har rekryterat Mikael Gröning som vice vd med tillträde den 1 januari 2016. Han kommer närmast från en tjänst som kansliråd på Näringsdepartementet, där han bland annat har ansvarat för mineralpolitiska frågor, material- och produktionsforskning samt regeringens kommande nyindustrialiserings strategi. – Jag ser fram emot att komma tillbaka till återvinningsfrågorna och att arbeta för att stärka återvinningsbranschen. Det är i dag ett växande fokus på betydelsen av återvinning och resurseffektivitet med stor potential för branschen att utvecklas vidare, säger Mikael Gröning. Växjö byter renhållningschef Jessica Cedervall är ny chef för renhållningsavdelningen i Växjö. Hon kommer närmast från Eon, där hon ansvarar för byggnationen av landbaserad vindkraft i Europa, och har också varit ansvarig för etablering och drift av biogasanläggningar vid Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, NSR. – Tillsammans med medarbetarna på renhållningsavdelningen vill jag både förvalta och fortsätta att utveckla Växjö kommuns avfallshantering och högklassiga service till kommuninvånarna, säger Jessica Cedervall. Här har vi en mycket viktig roll att spela och därigenom bidra till visionen om Europas grönaste stad. Företrädaren Per Gunnarsson jobbar kvar i kommunen med andra uppgifter. Ny chef i Örebro Håkan Gustafsson, tidigare ansvarig för kundservice, har utsetts till renhållningschef i Örebro. Ökad källsortering är en fråga som han kommer att jobba mycket med framöver. – Dels handlar det om systemet, det ska vara lätt att göra rätt. Däremot är beteendet en stor utmaning, att få invånarna att använda de system som vi har. Det är viktigt, inte minst om vi får ansvaret att samla in förpackningar och tidningar och ska kunna leva upp till skärpa återvinningsmål, säger Håkan Gustafsson. Håkans bakgrund från IT-sektorn kan också komma att påverka verksamheten. – Vi behöver lägga mer service på självservicefunktioner och e-tjänster. Vi kör redan idag med taggade kärl. Den statistiken vill vi återkoppla till de boende för att kunna styra en beteendeförändring. Företrädaren Jonas Fintling är numera platschef på Setra Hasselfors. Ett steg närmare biogas i norr Östersund, Sundsvall och Hudiksvalls kommuner har beslutat bilda ett gemensamt projekteringsbolag. Redan 2011 började kommunerna i regionen att titta på förutsättningarna för att bygga en gemensam biogasanläggning med placering i Sundsvall. Utredningar har presenterat ett underlag på över 700 sidor. – Ett bra sätt att gå vidare är att starta ett projekteringsbolag för att göra en kvalitetssäkring av det beslutsunderlag som finns och erbjuda övriga kommuner i regionen att hoppa på nästa steg, om det visar sig gå att få en lönsam verksamhet. Då ombildas projekteringsbolaget till ett produktionsbolag, säger Johan Klockar Öhrnell på Sundsvalls kommun. Ny dalaledning klar Nu har man utsett ordförande och vd för nybildade WB AB, Wessman Barken Vatten och Återvinning AB, gemensamt ägt av Smedjebackens och Ludvikas kommuner. Ordförande blir Ingemar Hellström (s). Han är vice ordförande i kommunstyrelsen, tillika ordförande i flera kommunala bolag i Smedjebacken. – Vi har en arbetstes att personalens övergång blir den 1 juni. Innan dess måste vi diskutera system och annat. Sabine Dahlstedt tillträder som vd för WBAB den 1 april. Hon är idag samhällsbyggnadschef i Surahammar. Hon är utbildad ekonom men har också studerat ekologi och hållbarhet. – Det känns jättekul. Att få vara med och starta ett nytt bolag, bara det är något alldeles extra, säger hon. Umeva byter namn Vid årsskiftet föddes Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vakin. Det är ett gemensamt bolag för Umeå och Vindelns kommuner, med uppgift att sköta VA- och avfallsfrågor. Sedan tidigare har det beslutats att det kommer att bildas ett kompetensbolag som får namnet Acva, som ska jobba åt båda kommunerna, med möjlighet för fler grannkommuner att ansluta sig i framtiden. NSR säljer anläggning OX2 tar över en av Sveriges största biogasanläggningar, tidigare ägt av NSR – Nordvästra Skånes Renhålls AB. Anläggningen har en kapacitet om cirka 80 GWh biogas samt 140- 150 000 ton biogödsel per år.  I höstas avyttrades också resterande delar av dotterbolaget NSR Återvinning AB för att tillmötesgå EU:s upphandlingsregler. sid 14 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above