Page 17

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.TEMA ARBETSMILJÖ Genom en öppen dialog på arbetsplatserna är möjligheterna större att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 0 riska och sociala arbetsmiljön och komplettera arbetsmiljöpolicyn med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna med tillhörande vägledning som också håller på att tas fram kommer att ge bra stöd. Men företagshälsovården har förstås alltid experthjälp att ta del av om det skulle behövas. Det viktigaste arbetet sker dock internt, menar Ulrich Stoetzer – Det är viktigt att ha en dialog om arbetsförhållandena, arbetsgivare måste öppna upp för det. Det är ofta här man kan lösa problem. Fem frågor att klargöra tillsammans för att mota stressen: • Vilka arbetsuppgifter har vi och vem gör vad? • Vilket resultat ska uppnås med arbetet? • Finns det särskilda arbetsmetoder? • Hur ska jag prioritera om tiden inte räcker till? • Vem jag vända mig till för att få hjälp och stöd? Läs mer i föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som träder i kraft 31 mars 2016.  AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 17


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above