Page 21

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Avfallsbränslen kan ge problem Omfattande mätningar vid fyra anläggningar för energiåtervinning visar inte på några generella risker i arbetsmiljön. Vissa arbetsuppgifter kräver dock ordentligt skydd. .TEMA ARBETSMILJÖ ENERGIFORSK HAR KARTLAGT exponeringsrisker av luftföroreningar vid värme- och kraftvärmeanläggningar. Resulta- WHQYLVDUDWWVW|UVWULVN¿QQVLDQVOXWQLQJ till hantering av bränslen och framför allt i samband med biobränslen. – Där man hanterar mycket trä- eller avfallsbränsle uppstår mycket damm, säger Bengt Ståhlbom på Arbetsmiljömedicin i Linköping, som genomfört mätningarna. – I och med att det är organiskt material är risken att man får tillväxt av mikroorganismer i det, exempelvis mögelsvampar. Det kan bildas stora mängder och där man transporterar bränsle långa vägar, exempelvis på bandgångar, är riskerna rätt stora att bli exponerad. Endotoxiner och terpener Den främsta oron gäller endotoxiner (läs mer om endotoxiner i artikeln på nästa sida). Där avfall eller biobränsle tippas, krossas och transporteras uppmättes förhöjda mätvärden. Även terpener förekommer i ökad utsträckning – ett organiskt ämne som kan irritera både luftvägar och ögon. Saneringspersonalen är mest utsatt. – Många gånger är personalen ute och VWlGDULEDQGJnQJDULGHWX̆DVWHPLOM|HU- na. De kan även vara inne i tipphallar. På YLVVDVWlOOHQNUlYVEnGHNRO¿OWHUPDVNRFK GDPP¿OWHUPDVNI|UDWWPDQLQWHVNDEOL för högt exponerad. Det är en blandning av både gaser och partiklar på de här 0LOM|QYLGWLSSÀFNDQlULQWHDOOWLG hälsosam. Mask rekommenderas, särskilt för biobränslen. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO: ANDRÉ DE LOISTED 0 platserna, säger Bengt Ståhlbom. För att minska riskerna kan det vara bra att dammsuga istället för att sopa, att begränsa arbetstiden i områden med hög exponeringsrisk och att markera områden där skyddsutrustning ska DQYlQGDV3nGHÀHVWDDQOlJJQLQJDUlU detta redan standard. På de fyra undersökta anläggningarna görs också regelbunden provtagning av luftkvalitén. – Man har varit ambitiösa och genomför återkommande mätningar. Det kan ju komma in annat material som gör att man får nya exponeringar. Därför är det viktigt att man följer upp de mätningar som är gjorda, säger Bengt Ståhlbom. Läs mer i rapporten Integrerad metod för luftkvalitémätningar vid värme- och kraftvärmeanläggningar, som kan laddas ner från www.energiforsk.se AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 21


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above