Page 24

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.porträttet En och annan höjde på ögonbrynen när Thomas Nylund som nybliven förbundsdirektör berättade om sina planer kring export av kommunal avfallskompetens. Men idag är det en självklar del av Gästrike återvinnares verksamhet, och möjligheterna är stora, menar han. Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare Vi kan slå mynt av exporten” TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO: ALEXANDER LINDSTRÖM THOMAS NYLUND blickar ut över sitt skrivbord med stökiga pappershögar. – Jag har dåligt samvete över det där, säger han. Jag är ute och far så mycket och fokuserar på så många andra aktiviteter i och kring verksamheten, så det där med att hålla ordning på skrivbordet kommer liksom i andra hand. Han ska anställa en chefssekreterare som ska hjälpa honom med de mer jordnära vardagsbestyren. – Jag är mer utåtriktad och utvecklingsorienterad. Det var också på de premisserna som jag anställdes, säger Thomas. Det är snart åtta år sedan som han lockades in i avfallsbranschen och till tjänsten som förbundsdirektör för Gästrike återvinnare. Han har en bakgrund inom lantmäteri med en inriktning mot naturresurshushållning och hade bland DQQDWV\VVODWPHGPLOM|FHUWL¿HULQJRFK miljökonsekvensbeskrivningar. Thomas ¿FNVRPVDJWWLOOXSSJLIWDWWXWYHFNODYHUN- samheten. Vart denna utveckling skulle leda anade dock ingen: – Kollegorna trodde inte att jag var riktigt klok när jag på ett av de första ledningsgruppsmötena förespeglade att vi VNXOOHKDHWWWLRWDOPHGDUEHWDUHVRP jobbar med export av svenskt kunnande inom den här sektorn, skrattar Thomas. – Vi är väldigt långt framme i den här branschen i Sverige, kunskapsmässigt och systemmässigt, vi har väldigt goda resultat jämfört med omvärlden och en miljöriktig hantering av avfall. Det här kan vi slå mynt av, eller som jag brukar säga ”vi kan både rädda världen och tjäna pengar”. 'HW¿QQVVnP\FNHWNXQVNDSSnGHQNRP- munala sidan. Hur gick det, var ni tio personer som jobbade med exportfrågor 2014? – Ja, det blev faktiskt så. Förutom ett stort antal studiebesök från världens alla hörn har Gästrike återvinnare haft ett uppdrag i Polen, där drygt 500 företag har utbildats i Green Business. De har också hjälpt serbiska kommuner att förbättra sin avfallshantering i grunden. Går det att driva exportverksamheten med vinst? – Man kan säga att det gått plus minus noll. 3URMHNWHWL3ROHQ¿QDQVLHUDGHVDY(8 vilket innebar särskilda utmaningar. – Jag tror att jag har undertecknat och VWlPSODWGRNXPHQWSHUDNWLYLWHW och person som har varit involverade i Polen, det är väldiga krav på dokumentation. Reservera tid för EU-byråkratin, råder han. Utbildningspaketet som togs fram sid 24 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above