Page 27

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Mattias Haraldsson från Lunds universitet YLOOHDWWÁHUVNXOOHXWUHGD vilka kostnader som kan komma för återställning av deponier. 0 'HWPnVWHÀQQDVHQ marknad för biogas, vilket innebär att vi måste ställa rätt krav i upphandlingarna av kommunens fordon, menade Caroline Steinwig från Avfall Sverige. 0 Det kostar att stå still. Därför har Uppsala vatten satsat på att bygga reservkapacitet och de har skapat ett rejält lager DYUHVHUYGHODUgNDWEHPDQQLQJHQI|UDWW kunna upprätthålla hög tillgänglighet och egna gödselbrunnar för vinterlagring av biogödseln är andra framgångsfaktorer. 0 0 Felsorterat hushållsavfall ger dyrare behandling och därmed högre taxa. Få vill dock betala extra för närmare insamling av förpackningar och tidningar, berättade Maja Kling på Nodava. $WWÀHUDWDDQYDUHWW rackarns bra beslut, det utmanade organisationen”, sade Jan Fors från KSRR. Vi pratar mycket om vad det kostar, men vad kostar det om vi inte gör något, frågade sig Johan Wester som var moderator vid mötet. 0 Björn Appelqvist, som leder en internationell styrgrupp för resurshushållning pratade om möjligheter. ”På framtida kommer den cirkulära sikt ekonomin avfallsbranschen att förändra för alltid”, sade han. 0 Mellan 15 och 40 procent billigare blev hanteringen av farligt avfall, när Vetlanda och grannkommunerna gjorde en gemensam upphandling, berättade Carl Odelberg. 0 Vi har investerat oss ur förlusten” LENNART NORDIN, UPPSALA VATTEN, OM BIOGASPRODUKTION Moderatorn Johan Wester, som frotterats med avfallsfrågor i två dagar, avlutade höstmötet med en SHUVRQOLJUHÀHNWLRQ – Det är fruktansvärt viktiga saker ni jobbar med, men ni måste bli bättre på att göra business av era idéer. Ju mer detaljerade vi blir i upphandlingarna, desto mer kostnadsdrivande blir det utan att det ger någon förbättring, menade Ingemar Resare från Sveriges Åkeriföretag. Ange hellre vilken prestanda som önskas än att kräva en viss teknik. 0 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 27


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above