Page 29

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Europa minskar avfallet resulterade i november i en lång rad aktiviteter för att visa på behovet och möjligheterna i att minska den mängd avfall som vi slänger. I FALUN ARRANGERADES en återbruksfest tillsammans med ett tjugotal företag, organisationer och enskilda. Här erbjöds modevisning för att inspirera till re-de- .aktuellt förebyggande sign, en julklappsverkstad, ändringsateljé, möjlighet att se hur skomakare arbetar och mycket annat. ±'HWEOHYHQIDQWDVWLVNGDJVRPÀ|- dade av fantasi, kreativitet och återbruk i olika former, säger Henrik Eriksson på Falu Energi & Vatten. – Det positiva med arrangemanget var även samarbetet som gjorde aktiviteten möjlig. Vi fokuserade på att lyfta fram de aktörer som är duktiga på sina delar och tillsammans blev det en bra helhet. Det visar att man inte behöver göra allting själv, utan att det lönar sig att försöka samarbeta och ta vara på de krafter som ¿QQVRFKVRPJ|UEUDVDNHU På andra håll i Dalarna turnerade före ställning Tango på en soptipp, som har hållbarhet som tema. – Vi kommer in på materialism kontra existentialism. 'HW¿QQVVNDSDGH behov som gör att vi TEXT: ÅSA LINDSKOG, AVFALL SVERIGE Vi köper och slänger, men vart leder det, frågar sig Avart dans och rörelse i sin föreställning Tango på en soptipp. Återbruksfesten i Falun hade ett tusental deltagare och besökare. Fartfylld bantarvecka köper en massa saker, men blir vi lyckligare för det, frågar sig Måns Erlandson på Avart dans och rörelse. Byten och ökad kunskap Runt om i landet ordnades en rad andra aktiviteter. I Gävle ordnades exempelvis HQE\WHVORSSLV±I|UI|UVWDJnQJHQ¿FN besökarna på återvinningscentralen också ta med sig något hem. Bland Sörabs kommuner tävlade 57 skolor om att PLQVNDPDWDYIDOOHWgUHEURODQVHUDGHHQ webbplats för klimatsmart vardag, där besökarna kan testa sin klimatpåverkan och botanisera i tips-banken med inspiration och fördjupning. I Malmö invigdes ReTuren, en kvartersnära återvinningscentral som ska ge en förbättrad avfallshantering och även främja en hållbar utveckling. (Läs mer om den på sidan 35.) Både Ystad och Karlstad hade arrangemang för de verksamheter som märkts som miljönärvänliga genom Avfall Sveriges kampanj. Dessutom ordnades en QDWLRQHOOWUl̆I|UGHVVDYHUNVDPKHWHU som resulterade i mycket intressanta diskussioner om hur de kan stödjas på bästa sätt. Avfall Sveriges digitala adventskalender om förebyggande av avfall användes DYÀHUDNRPPXQHU8QGHUOXFNRUQDIDQQV ny information varje dag i form av «visste du att ...», nyckeltal och annat spännande. Hela listan hittar du på www. minskaavfallet.nu I november är det dags igen för en ny vecka, då Europa gemensamt arrangerar aktiviteter kring förebyggande av förpackningsavfall. Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i november arrangerades för sjunde gången. 0 0 0 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 29


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above