Page 31

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Vi köper hem stora mängder plastförpackningar varje år, men vi behöver bli bättre på att källsortera dem. I dag återvinns ungefär 40 procent av alla plastförpackningar i Sverige. Till 2020 ska andelen upp till minst 50 procent. – ÖKAD INSAMLING HÄNGER PÅ att konsumenter källsorterar sina plastförpackningar. Därför är det viktigt att förstå vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer och vad de efterfrågar för att öka källsorteringen, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Med Jönköping som pilotkommun har .aktuellt insamling Kladdig plast minskar återvinning IVL utfört plockanalyser, enkäter och intervjuer och sammanställt resultaten av studien i ett kunskapsunderlag med följande slutsatser: • Plastförpackningar upplevs ofta som kladdiga och jobbiga att förvara innan de källsorteras. • Hushållen är osäkra på behovet av rengöring av plastförpackningar innan de källsorteras. • Många plastförpackningar upplevs som svåra att källsortera när de består av olika material. • Många hushåll skiljer inte på plastförpackningar och annat plastmaterial. • Fler skulle källsortera mer om de hade smarta insamlingslösningar i köket. • Påsar källsorterades i betydligt lägre utsträckning än andra typer av plastförpackningar i de fyra pilotområdena i Jönköping, trots att de utgjorde den största andelen plastförpackningar. Så ska man rengöra plastförpackningar eller inte? – Rengör för din egen skull, om det underlättar förvaringen under diskbänken. Men kladdiga plastförpackningar försvårar inte själva återvinningen, säger Anna Fråne. Läs mer i rapport NR B 2247, Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar, som kan laddas ner från www.ivl.se Höstterminen 2016 kan du läsa Avfallshantering, 15 högskolepoäng vid Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola ger höstterminen 201 i avfallshantering för yrkesverksamma och studerande från hela Sverige. Kursen behandlar avfallshantering idag och imorgon, framför allt behandlingsmetoder, regelsystem, systemlösningar, metoder och styrmedel för att minska uppkomsten av avfall samt att reducera avfallets farlighet, forskning och utveckling samt miljöfrågor i anknytning till avfallshantering. Kursen riktar sig främst till • yrkesverksamma inom avfallshanteringsområdet som vill uppdatera sina kunskaper • studerande och yrkesverksamma som är intresserade av avfallshantering och miljöfrågor. Undervisningen • består av föreläsningar, litteraturseminarier, fallstudie , studiebesök, samt ett uppsatsarbete • äger rum 7 gånger under höstterminen 201 , 2–3 hela dagar per gång med start i början av september • bedrivs av forskare och yrkesverksamma inom avfallsbranschen. För mer information och ansökningsblanketter: ring kursadministratör Helena Vilhelmsson på telefon 046-222 86 40 alternativt kursledaren Eva Leire på telefon 046-222 47 72. e-post: Eva.Leire@miljo.lth.se Sista ansökningsdag 15 april 20 166 6 en 15-högskolepoängskurs 6 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 31


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above