Page 35

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

På Returen ÀQQVGHWJRWW om plats inte bara för avfall utan också för möten och skapande. Den som inte vill skapa egen konst kan ta PHGVLJEHÀQWOLJ sådan hem. mindre bra och vilka komplement som kan behövas. Flera andra kommuner ligger i startgroparna för att bygga upp liknande verksamheter. Lund och Nacka är några exempel som nämndes på Returen. Det OlUDOOWVnVQDUW¿QQVPnQJDI|UHELOGHUDWW inspireras av. ETT NYTT BEGREPP HAR SKAPATS genom Malmös nya insamling – Återbrukscentral. För deras nya mini-ÅVC är snarare ett centrum för återbruk än för avfall, vilket också återspeglar sig i namnet Returen. 'HWJnUI|UYLVVREUDDWWOlPQDGHÀHVWD sorters avfall, bara det inte är allt för skrymmande. Men fokus ligger på att få resurser att snurra några varv till. Hyllor och lådor är fulla med kläder, husgeråd och andra prylar. Om du hittar ett par skridskor får du ta med dem hem och lämna tillbaka när de är urvuxna. Allt vägs när det kommer in för att kunna YLVDLUHGDVL̆URUYLONDPLOM|YLQVWHUVRP görs genom verksamheten. – Det här är den felande länken som saknats i Malmö. Här byggs en kultur som värnar både människor och miljö, säger Milan Obradovic, ordförande i tekniska nämnden. Den sociala biten är viktig. Returen är tänkt att jobba mycket tillsammans med invånarna på Lindängen, där lokalen ligger. Här ska erbjudas service men man ska också fånga upp det engagemang VRP¿QQVEODQGDQQDWLHWWDNWLYWI|UlOG- ranätverk. Det ses som en viktig kraft i arbetet med förebyggande, men också för att stärka den sociala hållbarheten. .aktuellt förebyggande Malmö öppnar första mini-ÅVC:n Mitt i ett bostadsområde i Malmö har en lokal förvandlats till en återvinningscentral i miniformat. Här kan man lämna sitt avfall men också ta med sig saker hem. – Det här är precis vad Lindängen behöver. Centrum har upplevts som otryggt, det här ger mer folk och rörelse, säger Jörgen Andersson som arbetar med det lokala områdesprogrammet. Bred aktivitet Lokalen är på cirka 200 kvadratmeter. I ”farliga rummet” förvaras farligt avfall bakom låsta dörrar och elavfall samlas in över disk för att kunna ha god uppsikt – de här resurserna ska återvinnas. Annars är det en öppen och välkomnande atmosfär här. Ett rum är reserverat för besökare, till exempel skolklasser som kan komma hit och skapa nya saker av gammalt skräp eller andra grupper som vill hålla möten. Ett samarbete med Malmö högskola och föreningen 6WDSHOElGGHQlUUHGDQVWDUWDWRFKÀHU organisationer är välkomna för att sprida kompetens, exempelvis kring hur man ODJDUVLQDJDPODMHDQV+lU¿QQVRFNVn HWW¿NVRPI|UKRSSQLQJVYLVVNDNXQQD hålla öppet genom frivillig-insatser några dagar i veckan. – Vi börjar utan begränsningar, säger Savita Upadhyaya, på VA Syd som hållit i projektet. På sikt hoppas Malmö ha cirka tio ”återbrukscentraler” runt om i staden. Returen på Lindängen är därför ett tillfälle att prova vad som fungerar bra och Anna Strannegård är koordinator för Returen, som kommer att bemannas av två personer. 0 Nymålade hyllor och genomtänkt placering ska locka besökarna att se värdet i gamla prylar. 0 0 0 TEXT OCH FOTO: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 35


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above