Page 39

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.jorden runt Vägvisning till god avfallshantering I en unik rapport ger den internationella avfallsorganisationen Iswa och FN:s miljöprogram Unep handfast hjälp för världens alla länder att skapa en hållbar avfallshantering. Det är nödvändigt, men också en god investering, menar de. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO: UN HABITAT INFÖR KLIMATMÖTET I PARIS presenterade Iswa och Unep sin rapport Global waste management outlook. Själva beskriver de den som världens mest omfattande avfallsrapport, som tagit experterna två år att producera. Genom den vill de sätta fart på omställningen till en hållbar avfallshantering. Världens befolkning växer och till 2030 kan man räkna med fördubblad avfallsmängd i delar av Afrika och Asien. Redan idag uppstår det årligen två miljarder ton avfall världen över. Merparten läggs på deponi eller dumpas i naturen. Omedelbara insatser behövs för att ändra SnGHWWD±DYÀHUDDQOHGQLQJDU – Ett snabbt svar på världens växande avfallsproblem är inte bara en nödvändighet av miljö- och hälsoskäl, utan också en god ekonomisk investering. Att inte göra något kostar länderna fem eller tio gånger mer än investeringarna i hållbar Mycket av världens avfall dumpas utan någon behandling, som här i Nairobi. Vi har mycket att vinna på att återvinna mer, både miljömässigt och ekonomiskt, menar författarna bakom Global waste management outlook. avfallshantering, säger Uneps vd Achim Steiner. Genom att återvinna, återanvända och förebygga kan ett problem vändas till en tillgång för våra ekonomier, menar han. Förutom minskade utsläpp av växthusgaser kan god avfallshantering nämligen också skapa miljontals gröna arbetstillfällen och spara många miljarder dollar. Från teori till praktik Rapporten ger god hjälp för länder att skapa en hållbar avfallshantering i allt från lagstiftning till planering och ¿QDQVLHULQJ'HQJHURFNVnHQ|YHUVLNW- lig beskrivning av praktiken i form av källsortering och hur olika avfall kan kontrolleras, återvinnas eller förebyggas och sätter därmed grunden för en cirkulär ekonomi. Men rapporten ska också ses som en hjälp till de som kan bidra med teknik och kompetens. – Rapporten kommer att hjälpa avfallsbranschen att förutspå framtiden det närmaste decenniet. Den ska också ses som en uppmaning till investerare att agera för att rensa upp bland de miljarder ton avfall som dumpas i vår natur, sade David Newman, ordförande för Iswa. Uppskattningsvis tre miljarder människor saknar tillgång till kontrollerad avfallshantering. Detta kan bara lösas genom insatser från såväl politiker som näringsliv, menar rapportförfattarna. Goda exempel Flera exempel på framgångsrika förändringar ges, både från industri- och utvecklingsländer. Bland annat nämns en satsning i Colombias huvudstad Bogota, GlU|YHUSHUVRQHUJHWWVDUEHWHRFK GlUPHGYDUMHnUVW\UPLOMRQHUWRQ avfall till återvinning istället för deponering. Läs mer i Global waste management outlook, som kan laddas ner från www.iswa.org Förutom huvudrapporten finns en kortversion för beslutsfattare och en ämnad för en bredare allmänhet. Iswa, International Solid Waste Association, har drygt 100 000 medlemmar, såväl enskilda anställda i branschen som nationella branschorganisationer, däribland Avfall Sverige. 0


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above