Page 40

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.i fokus IT Världens första ruttplanering för avfall Fem års forskning och praktiska tester har nu lett fram till en färdig produkt – ett system som tar hänsyn till hela den komplexa avfallsinsamlingen. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE DEN SER VÄLDIGT BEHÄNDIG UT, kartan som växer fram på skärmen i sopbilen. Via den får jag veta allt jag behöver för att kunna samla in soporna med maximal H̆HNWLYLWHW2FKSnHWWVlWWlUGHWRFNVn väldigt enkelt. – Det är ett webbaserat system. Man läser in all data man har om kunder, hämtplatser och så vidare. Sedan kan man trycka på en knapp, ”Optimera”, och så presenterar datorn hur bilarna ska köra, men också när de ska tanka och när de ska åka och lämna, säger Anna Syberfeldt på Högskolan i Skövde som utvecklat systemet. Men enkelheten bedrar. Bakom ”molnet” som kommunicerar med användarna döljer sig en enorm datorkapacitet och lång tids utveckling i samarbete mellan K|JVNRODQRFK$g6$YIDOOVKDQWHULQJ gVWUD6NDUDERUJ$WWGHWWDJLWVnGDQWLG beror på att avfallshanteringen kräver att så många, komplexa algoritmer beräknas för att nå fram till en optimal rutt. Många andra ruttoptimeringssystem är optimerade för att hitta kortaste vägen. Mosaic-systemet tar dessutom hänsyn till olika fordonsyper med ett, två eller fyra fack och olika bränslen som ger olika körsträcka, man räknar in avfallsfraktionernas egenskaper och komprimering i den mån det är möjligt (vilket också varierar med årstiden – frusna sopor ger mindre komprimering). Bland mycket annat. – Vi har tittat på olika branscher, men ingenting är i närheten så komplicerat som avfallshantering, säger Anna Syberfeldt. Naturen inspirerar För att klara alla dessa beräkningar används avancerade optimeringstekniker, så kallade evolutionära algoritmer. De baseras i grunden på samma principer som biologisk evolution och naturligt urval, ett självlärande system skulle man kunna säga. Evolutionära algoritmer är också bra SnDWWKDQWHUDÀHUDLQE|UGHVPRWVWULGLJD mål. Många kunder vill exempelvis kunna välja hur ofta kärlet ska tömmas, men det kan bli väldigt dyrt. Här ger systemet vägledning. – Ett optimeringssystem ska inte bara tala om för dig hur du ska göra utan du ska också kunna testa olika fordon eller ändra hämtningsintervall, så du kan fatta bra beslut. Det saknas idag i avfallsbranschen. Det är extremt komplicerat att själv testa olika upplägg, näst intill omöjligt. Indisk expertis Att denna högteknologiska ruttoptimering fötts just i Skövde beror delvis på professor Kalyanmoy Deb från Indien. Han anses vara den ledande forskaren i världen inom optimering med evolutionära algoritmer. Han är deltidsanställd på Högskolan i Skövde och har hjälpt till att utveckla algoritmen och anpassa den just mot avfallsinsamling. – Vi tycker att det här är väldigt häftigt. Här får vi möjlighet att föra in resultat från forskningens framkant i avfallsbranschen. Det är som att två världar möts här. När systemet nu når marknaden sker det genom företaget Omnigon. Här samsas forskare ”som äter algoritmer till frukost” med systemvetare och en person med bakgrund i avfallsbranschen. Att koppla ihop tekniken och kundperspektivet är viktigt, menar Anna Syberfeldt. Trots den avancerade tekniken har de anställda i avfallsorganisationerna också fortfarande en central roll. ±&KDX̆|UHUQDlUYlOGLJWYLNWLJD'D- torns kunskap är begränsad till det som PDQWDODWRPI|UGHQ&KDX̆|UHUQDVRFK arbetsledningens kompetens bör man också lägga in i den mån det är möjligt, annars kan det hända att man får justera de sista detaljerna manuellt. Man ska inse att människan klår datorn i vissa avseenden, exempelvis när det gäller lokalkännedom om hämtplatser. ”Du ska kunna testa olika fordon eller ändra hämtningsintervall, så du kan fatta bra beslut.” Andreas Gabert är en av chaufförerna inom AÖS som vägleds av det unika ruttplaneringssystemet. 0 Annicka Andersson är gruppledare och justerar rutterna efter chaufförernas synpunkter, vinterväglag etcetera. 0 sid 40 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above