Page 41

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.I FOKUS IT Sensor avslöjar företagare på ÅVC Ett nytt system för att identifiera besökarna på återvinningscentralerna har testats i ett par Stockholmskommuner. ”Mycket lovande” lyder omdömet, som ger bättre koll, ökar intäkterna och underlättar för personalen. – VI HAR EN HÖG ANDEL AV utomkommunala besökare, över 20 procent på en del centraler. Det är inte rättvist att avfallskollektivet ska betala för det. Vi vill ha ett säkert system som vi kan fakturera utifrån, säger Peter Nyström på Stockholm Vatten. Han uppskattar att utsocknes besökare ger en merkostnad på närmare 20 miljoner kronor per år. Därtill kommer alla företagare som dumpar sitt avfall på återvinningscentralerna utan att betala för sig. Under snart ett år har Peter Nyström testat ett system från Facility Labs. Tekniken bygger på en sensor som läser av nummerplåten. Den är nyckeln till en stor mängd information. Bland annat kan man se vilken typ av fordon det är och var det är registrerat, vilket är ett tämligen säkert sätt att sortera ut företagsbesökarna. Hemkommun och bostadstyp går också att utläsa. All data kodas dock, så någon övervakning av individen handlar det inte om. Digitalt budskap – Systemet skvallrar när en bil av företagstyp kommer in, säger Peter Nyström. Besökaren möts av en stor skärm. När ett typiskt hantverkarfordon registrerats dyker ett budskap upp: ”Du vet väl att företagare ska betala när de lämnar avfall?” Samtidigt uppmärksammas personalen på att en betal-kund kommit in. Exakt vilken typ av fordon som ska fångas upp går att justera efter lokala behov. På sina ställen är ju en pickup vanlig även bland privatpersoner. Sörab har liksom Stockholm Vatten varit delaktiga i utvecklingen av systemet. – Kontakten med företag som ger sig ut för att vara privatpersoner och inte vill betala är ett dilemma idag. Vi vill kunna O|VDGHWSnHWWVlWWVRPLQWHJHUNRQÀLNWHU i onödan, säger Sten Johansson på Sörab. Att personalen kan se att ett visst fordon kommit åtta gånger inom en månad ger mer på fötterna när man ska kontakta föraren. På sikt skulle en automatisk fakturering av företagskunder också kunna bli aktuell. Samutnyttjande Sensorn är ett alternativ till bommar, något som politikerna i Stockholm inte vill ha. Det innebär också att man slipper GLVWULEXHUDSDVVHUNRUWYLONHWÀHUDERP- system kräver. – Det här systemet verkar vara det som har den lägsta administrativa belastningen, säger Peter Nyström. Systemet är inte tänkt för att stänga ute – inom Sörab är tanken snarare att öppna upp så att även grannkommunerna kan nyttja deras återvinningscentraler. Ett kvittningssystem skulle göra det lika för alla parter. Sörab, som har köpt sitt system, menar att den stora skärmen vid infarten utgör den största kostnaden. Stockholm Vatten hyr sin utrustning från Facility Labs. Utvecklas vidare Några barnsjukdomar har upptäckts. Fordonsräknaren kan till exempel förbättras, menar Sten Johansson. Men statistiken är värdefull. Man kan exempelvis se när besökstopparna ligger och planera bemanning utifrån det. Information om var besökarna kommer ifrån kan också vara intressant när man planerar för nya centraler. Man kan till och med få en sammanställning över hur miljöbelastande fordonen är och därmed få en bild av de bilburna kundernas miljöpåverkan. Miljöfordon skulle också kunna få gratis tillträde, även om de härrör från en verksamhet. – Det är fortfarande under utveckling, vi kan inte lova hur det fungerar än. Men med ganska små medel kan man få fram mycket information, summerar Sten Johansson. Karl Lilja på Sätra Återvinningscentral i Stockholm har testat systemet med att skanna besökarnas registreringsskyltar med gott resultat. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO: FREDRIK VASTAD 0 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 41


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above