Page 45

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.AVFALL SVERIGE KONTAKTA GÄRNA ARBETSGRUPPERNA OM HAR FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER. AVFALLSANLÄGGNINGAR ORDFÖRANDE: Carl Odelberg, Vetlanda Energi, carl.odelberg@vetabvetlanda.se SEKRETERARE: Johan Fagerqvist, johan.fagerqvist@avfallsverige.se BIOLOGISK ÅTERVINNING ORDFÖRANDE: Per-Erik Persson, Vafab Miljö, per-erik.persson@vafabmiljo.se SEKRETERARE: Caroline Steinwig, caroline.steinwig@avfallsverige.se ENERGIÅTERVINNING ORDFÖRANDE: Ulf Kullh, Umeå Energi ulf.kullh@umeaenergi.se SEKRETERARE: Jakob Sahlén, jakob.sahlen@avfallsverige.se FÖREBYGGANDE ORDFÖRANDE: Jill Nyqvist, Gästrike återvinnare, Jill.nyqvist@gastrikeatervinnare.se SEKRETERARE: Åsa Lindskog, asa.lindskog@avfallsverige.se GIFTFRIA KRETSLOPP ORDFÖRANDE: Hanna Bergman, hanna.bergman@fev.se SEKRETERARE: Britta Moutakis, britta.moutakis@avfallsverige.se INSAMLING ORDFÖRANDE: Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, hans.zackrisson@renova.se SEKRETERARE: Jon Nilsson-Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se KOMMUNALT ANSVAR ORDFÖRANDE: Marita Söderqvist, Stockholm Vatten, marita.soderqvist@stockholmvatten.se SEKRETERARE: Jenny Westin, jenny.westin@avfallsverige.se KOMMUNIKATION ORDFÖRANDE: Teresa Frykman, Uppsala Vatten och Avfall, teresa.frykman@uppsalavatten.se SEKRETERARE: Anna-Carin Gripwall, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se ÅTERVINNINGSCENTRALER ORDFÖRANDE: Carina Eklund, Sysav, Malmö, carina.eklund@sysav.se SEKRETERARE: Britta Moutakis, britta.moutakis@avfallsverige.se Arbetsgrupper Förebyggande Rivstart för ny grupp I oktober träffades arbetsgruppen Förebyggande för sitt första möte. Det gav en bild av den breda aktivitet som pågår, men också av vikten av samverkan. DET PÅGÅR OCH PLANERAS för många olika aktiviteter inom förebyggande i de kommuner som ingår i arbetsgruppen. Några exempel på detta är den nya kvartersnära återbrukscentralen som VA Syd nyligen öppnat (läs mer på sidan 35). Ett annat exempel är Göteborg stads arbete med att ta fram en modell för att minska PDWVYLQQLR̆HQWOLJDN|NVRPNRPPHU att spridas till 600 kök. Göteborgs stad arbetar också med att ta fram rutiner och metoder för att förebygga avfall inom äldrevården samt på kontor. Många betonade vikten av att samverka när det gäller arbetet med förebyggande, inte minst för att ta fram avfallsplaner. Ett annat exempel på samverkan är en grupp för förebyggande inom Dalarna. Där har samarbetet bland annat lett till ett gemensamt seminarium samt gemensamma aktiviteter inom kampanjen Europa minskar avfallet. Framtid utstakad En stor del av mötet ägnades åt att diskutera verksamhetsplan och riktlinjer för denna nya arbetsgrupp. Fokus för ar- EHWVJUXSSHQVDUEHWHXQGHURFK kommer att vara: • gNDNXQVNDSHQRFKDNWLYLWHWHUJlOODQ- de förebyggande av avfall i kommunerna, hos allmänheten och hos företagen • Kommunerna ska bli föregångare i arbetet med att förebygga avfall • Påverka uppströms i syfte att förebygga avfall. Ytterligare en viktig punkt på mötet var att diskutera ansökningar till Utvecklingskommittén inom förebyggande, som utgör ett underlag till beslut. Arbetsgruppen bedömde åtta ansökningar, ett mått på en aktiv omvärld. Arbetsgruppsmötet föreslog att Av- IDOO6YHULJHDUUDQJHUDUHQQlWYHUNVWUl̆ för förebyggandenätverket under våren TEXT: ÅSA LINDSKOG, AVFALL SVERIGE .notiser Pipeline till rötning Helsingborg har fått cirka fyra miljoner kronor i bidrag från Vinnova för att utveckla sina idéer om det moderna bostadsområdet. Projektet genomförs i samarbete med de regionala bolagen för avfall och VA, NSR och NSVA. Bland annat ska matavfall och toalettavfall skickas direkt till biogasproduktion via rörledningar. Systemet ska införas i H+-området och en testbädd beräknas stå klar 2019. – Med testbädden vill vi göra det möjligt för aktörer att forska och utveckla inom hela kedjan från tekniska laboratorietester till beteendestödjande kommunikation för både insamling och behandling med de boende i fokus, säger Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA. AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 45 KONTAKTA G O A AR ETS RU M DU HA


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above