Page 46

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.avfall sverige Gemensamt arbetsgruppsmöte Startskottet för Avfall Sveriges nya arbetsgrupper gick i oktober, då deltagare från alla nio grupper samlades för ett gemensamt möte. Hela 145 arbetsgruppsdeltagare från Sveriges alla hörn möttes upp. NIO GAMLA ARBETSGRUPPER har blivit nio nya: avfallsanläggningar, biologisk återvinning, energiåtervinning, förebyggande, giftfria kretslopp, insamling, kommunalt ansvar, kommunikation och återvinningscentraler. – De nya arbetsgrupperna ska bättre spegla medlemmarnas aktiviteter och matcha lagstiftningen, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige. – Ombildningen av gamla och inrättande av nya behövdes och ger också möjlighet till att arbeta mer tematiskt över gränserna. Med den nya strukturen moderniserar vi också organisationen genom att satsa på förebyggande i en ny arbetsgrupp. Bredare grupper $OOWÀHUDUEHWVXSSJLIWHURFKSURMHNWVSlQ- QHU|YHUÀHUDIDFNRPUnGHQ(QGHODY P|WHWlJQDGHVGlUI|UnWDWWWUl̆DV|YHU arbetsgruppsgränserna. Många livliga diskussioner följdes av vilka utmaningar RFKP|MOLJKHWHUVRP¿QQVI|UDWW|ND samverkan mellan arbetsgrupper. Gruppernas gemensamma ansvar har förtydligats. Som arbetsgruppsdeltagare tar man på sig en större hatt än bara den egna organisationens och ser till hela Avfall Sveriges utveckling, men man måste sprida information från arbetsgruppsmöten när man kommer hem, till den egna organisationen och till sina egna lokala eller regionala nätverk. TEXT: PER NILZÉN OCH ANNA-CARIN GRIPWALL, AVFALL SVERIGE. FOTO: PER NILZÉN Nio arbetsgrupper 166 deltagare 86 medlemsorganisationer 0 Det var intensiva dagar när alla arbetsgrupper möttes. sid 46 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above