Page 48

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Posttidning Porto betalt B Ev retur till Avfall Sverige, Prostgatan 2, 211 25 Malmö Säckar och påsar I stort och smått - ett komplett sortiment av säckar och påsar från San Sac Säckar och påsar är frekventa förbrukningsvaror. För att ge bästa möjliga service till dig som jobbar med källsortering och avfallshantering lagerför vi ett unikt sortiment av säckar och påsar. Oavsett om du söker säckar av papper, polyeten LSSLYIPVWSHZÄUUZKLZZHWrrYSHNLYP3PUR€WPUN Därifrån förser vi dig snabbt, i en leverans, med det blandade sortiment som din verksamhet kräver. Besök vår nya webbsida. Här hittar du hela sortimentet av utrustning för källsortering och avfallshantering. sansac.se ࠮PUMV'ZHUZHJZL Därif blanda


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above