Page 5

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.ledare På väg mot cirkulär ekonomi – men det kommer att ta tid” SÅ, I BÖRJAN PÅ DECEMBER, kom då EU-kommissionens hett efterlängtade ”Cirkulära paket” med 55 åtgärdsförslag och förslag till ändringar i sex olika direktiv. Det mesta är bra åtgärder, men somligt behöver skruvas på ytterligare och framför allt behövs fokus på färre åtgärder och att de också genomförs i praktiken. Det är just det som är problemet, att tidigare mål för att minska deponering och öka återvinningen inte fullföljts i medlemsländerna. Ja, inte Sverige förstås, nästan bäst i klassen, men det är många andra som släpar efter. Det kommer inte att saknas utmaningar i fortsatt svag europeisk ekonomi och fallande råvaru- och energipriser som redan från början gör mer återvinning mindre självklar. Det är självklart att återvinningen måste öka. I Sverige handlar det om att förändra insamlingsansvaret så att de nya miljömålen kan nås på ett rationellt sätt. Men, vi får inte glömma bort att den största miljövinsten blir av minskade avfallsmängder och mer återanvändning. Därför välkomnas regeringens initiativ om en ny utredning för ökade styrmedel kring återanvändning. I det sammanhanget måste vi, Avfall Sverige, återigen lyfta fram behovet att modernisera regelverket, så att det blir tydligt vad kommunerna får och kan göra kring återanvändning. Det är aningen dunkelt idag, vilket hindrar utvecklingen. För kommunerna har en given roll, bland många andra, i framtidens cirkulära ekonomi. Regeringen har också sparkat igång en utredning om delningsekonomin. Som princip är delning att föredra och en naturlig del av återanvändning. Men, när delning lYHQEOLUD̆lUVU|UHOVHUVnXSSVWnURFNVnNRPSOLND- tioner. Med risk för att verka bakåtsträvare måste PDQUHÀHNWHUD|YHUYDGGHWVNXOOHNXQQDLQQHElUD med en ”game changer” typ Airbn eller Uber taxi i vår bransch. Blir det inte att kommersialisera så kallade ”lågt hängande frukter” och lämna resten åt sitt öde eller till samhället? Jag bara frågar. Det händer mycket nu vid årsskiftet och störst av allt måste väl ändå vara klimatavtalet i Paris. Vad skönt att ha haft fel. Jag trodde verkligen inte det skulle vara möjligt att nå till ett gemensamt avtal för att begränsa klimatutsläppen så att temperaturökningen stannar vid 2°C till seklets slut. Inte nog med det Vn¿QQVHQDPELWLRQRPK|JVWƒ& Lösningen, men också risken, ligger i att fokusera på målet och inte hur man ska nå dit. Måtte det lyckas! Omslagsbild: André de Loisted. Utgivare: Avfall Sverige. Prostgatan 2, 211 25 Malmö. Tel: 040-35 66 00. Fax: 040-35 66 26. Hemsida: www.avfallsverige.se Ansvarig utgivare: Weine Wiqvist, vd. I redaktionen: Redaktör: Karin Jönsson. Tel: 040-35 66 17, E-post: karin.jonsson@avfallsverige.se. Anna-Carin Gripwall, Tel: 040-35 66 08, E-post: anna-carin.gripwall@avfallsverige.se Prenumeration: Marie Umark, Fax 040-35 66 26, E-post: marie.umark@avfallsverige.se Prenumerationspriser: Medlemmar i Avfall Sverige 470 kr/år. Icke medlemmar 575 kr/år plus moms. Grafisk form och produktion: Wirtén Content Agency AB/Stora Söder 3 AB. Annonsförsäljning: Chatarina Rutegård Media & Information AB, Constantiavägen 8, 181 31 Lidingö. Tel: 08-731 07 59. Fax: 08 731 07 59. Mobil: 0708-20 12 39. E-post: chatarina@rutegardmedia.se Annonsmaterial:'LJLWDOW+|JXSSO|VW3')HOOHU(36ÀO med bifogade typsnitt och utskrift i färg resp. svart-vitt. Utfallande annons ska ha 5 mm skärsmån och skä rmarkeringar. För övrigt material kontakta tryckeriet. Tekniska data: Offset-tryck. Format US Letter. Raster 150 linjer/tum. Tryck: Exakta, Malmö. Avfall och Miljö trycks på Arctic the Silk, ett papper som uppfyller miljömässiga krav. Redaktionellt material: Signerad artikel står för författarens räkning. Endast om så anges är den att anse som ett ställnings tagande av Avfall Sverige. ISSN: 2001-4775, Årgång 30 Den här tidskriften är TS-kontrollerad Annonsera i TS-kontrollerade tidskrifter så vet du vad du får för pengarna. Har du frågor eller kommentarer kring innehållet i Avfall och Miljö? Kontakta r REDAKTÖR: KARIN JÖNSSON edaktör Karin Jönsson! AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 5 VHUVnXSSVWnURFNVnNRPSOLNDYDGGHWVNXOOHNXQQDLQQHElUD ger”taxi et inte kommersialisera nde hället?t å klimatavtalet t Jag e matutsläppen ngen det RPK|JVWƒ& så ligger et te TEXT: WEINE WIQVIST, VD AVFALL SVERIGE FOTO: CLAES HALL


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above