Page 12

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.nyheter Begagnat har klimatvärderats Genom att handla begagnat i stället för att köpa nytt kunde 12,5 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in under 2015. Det visar beräkningar från IVL Svenska Miljöinstitutet. UNDERSÖKNINGEN HAR gjorts på uppdrag av Schibsted Media Group, som äger Blocket.se. Resultatet bygger på statistik från Blocket i Sverige, Finn i Norge, Leboncoin i Frankrike, Subito i Italien och Förbjudna gifter i leksaker Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna kemikalier i mer än var sjunde leksak som har analyserats i ett tillsynsprojekt. I flera mjuka plastleksaker hittades hälsofarliga ftalater och ett miljöfarligt ämne som även misstänks orsaka cancer. – LEKSAKERNA ÄR INTE AKUT GIFTIGA, men de ämnen som vi hittat är ett allvarligt problem på sikt eftersom barn är särskilt känsliga för hälsofarliga kemikalier. Det är viktigt att leksaksföretagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Karin Rumar, tillförordnad enhetschef på Kemikalieinspektionen.   Ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och bly har identifierats i leksakerna. Det är ämnen som kan ha hormonstörande effekt, som är skadliga för vattenlevande organismer, är cancerframkallande och kan orsaka skador på nervsystem och påverka inlärningsförmågan. Positivt är dock att andelen testade leksaker som innehåller bly och ftalater har minskat jämfört med tidigare tillsynsprojekt. – Det har skett en tydlig förbättring på bara några år. Mitt intryck är att företagen i leksaksbranschen har blivit mer kunniga om kemikaliefrågorna och det ser vi nu effekten av, säger Karin Rumar. Plaståtervinnare fejkade resultat Plastkretsens revision av Swerec AB i Värnamo visar att de avsiktligt lämnat vilseledande siffror. Istället för avtalade 80 procents materialåtervinning ligger det verkliga resultatet på mindre än hälften. – DET HÄR ÄR MYCKET ALLVARLIGT och vi kommer nu att agera juridiskt mot bolaget. Vi utesluter inte en polisanmälan, men det är ännu för tidigt att avgöra. Revisionen väcker misstanke om bedrägeri, och att anläggningen snålkörts för att tillskansa sig ekonomisk vinst istället för att leverera återvinning enligt avtal. Därför har vi riktat ett krav om ett tresiffrigt miljonbelopp mot bolaget, säger Magnus Huss, ledamot i Plastkretsens styrelse. En dryg tredjedel av plastförpackningarna från Sverige och en stor del av de norska plastförpackningarna lämnas idag till Swerec för återvinning, resterande exporteras. Många kommuner levererar också annat plastavfall hit. Vibbo i Spanien. Tillsammans har dessa annonssajter 46 miljoner unika besökare varje månad. Bara handeln på Blocket bidrar till en potentiell besparing på 0,8 miljoner ton koldioxid – samma mängd som Stockholms biltrafik släpper ut på ett år. Metoden bakom beräkningarna bygger på antagandet att produkter som säljs och köps på marknadsplatserna ersätter produktionen och transporten av nya, samt att de sålda varorna inte blir avfall. De brister som uppdagats skedde under ledning av den tidigare vd:n och han har avböjt medverkan i revisionen. Swerecs nye vd Peter Håkansson medger att vissa uppgifter i revisionen är riktiga, andra behöver korrigeras vilket en intern utredning ska bidra till. Peter Håkansson påpekar också att avtalet med FTI inte är glasklart. – Det material som levereras till Swerec omfattar cirka 70 till 80 procent plastförpackningar. Att materialåtervinna 80 procent av totalt mottaget material är alltså en omöjlighet med tanke på innehållet, säger han. Trots att statistiken nu måste räknas om menar Magnus Huss att Plastkretsen når återvinningsmålet. De kommer att fortsätta samarbeta med Swerec, åtminstone en tid till. – Vi ser också på möjligheten att bygga egen kapacitet i Sverige, vilket vi har tittat på en tid, säger Magnus Huss. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE Mjukplast kan vara besvärlig att separera från hårdplast, vilket anges vara en anledning till Swerecs svårigheter att upprätthålla höga återvinningsnivåer. 0 sid 12 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above