Page 14

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

menmöjligt ändra beteende hållbar Tema Kommunikation Svårt De flesta vet hur de bör agera. Många vill rent av göra rätt, men ändå blir det fel. Misströsta inte, det finns lösningar att ta till för att styra folk mot ett mer hållbart beteende. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE VI HAR VÄL ALLA någon gång valt det enkla men mindre bra alternativet. Nyårslöftet om att börja träna realiseras inte trots att vi skulle må bättre av det, eller så tar vi bilen trots att vi skulle kunna cykla. – Vi jobbar i glappet där individer har problem att gå från vilja till handling, säger Linda Lindström. Hon jobbar på Beteendelabbet, en konsultverksamhet som utreder varför vi inte gör som vi vet att vi borde. Framför allt jobbar de med frågor kopplade till hållbarhet, såväl social som miljömässig. – Vi jobbar rent konkret med en metod vi kallar beteenderesan, vi kartlägger beslutssituationer och skräddarsyr lösningar efter roten av problemet. Många ingångar – Hållbarhetsutmaningar är ofta komplexa. Därför lägger vi stor vikt vid tvärvetenskaplighet, säger Linda Lindström. Själv är hon är miljöekonom, kollegorna har kompetens kring beteendeekono- mi, psykologi och design. I de flesta fall behövs de alla, för att hitta en lösning. Ofta kan man också jobba på flera olika plan för att trigga olika system hos mottagaren. Låt oss illustrera med en studie som gjorts vid Stockholms Resilience Centre och Beijerinstitutet i samarbete med ICA. För att hjälpa konsumenter att minska sin köttkonsumtion, uppmuntrades de till att börja med att dryga ut den populära köttfärsen med vegetariska alternativ – spaghetti och köttfärssås och tacos står ofta på menyn. Här valde man tre parallella lösningar: • Morötter vid köttfärsen och bönor på tacohyllan gjorde det enkelt för kunden att välja ett hållbarare alternativ. • Fotspår på golvet ledde fram till dessa hållbara alternativ. Härmed utnyttjar man vårt automatiska system och vår spårbundenhet till att följa fotspåren. • På hyllvippor informerade man om fördelarna med att dryga ut köttfärsen. Syftet var koppla på det reflektiva systemet i den faktiska beslutssituationen, vilket behövs för att göra mer medvetna val.    Effekten blev ökad försäljning av morötter och bönor samt minskad försäljning av nötfärs. Det blev alltså en vinst för ICA, en vinst för miljön på grund av mindre miljöpåverkande köttkonsumtion och en vinst för kunden, som fick nyttigare mat. Svårt prata klimat På samma sätt kan man jobba inom avfallshanteringen. – Man kan exempelvis jobba med att designa soptunnor; det känns fel att slänga en rund sak i ett fyrkantigt hål, tipsar Linda Lindström. Att kommunicera klimat när man vill skapa ett hållbart beteende är däremot inte alltid så lyckat, menar Linda Lindström. – Det är svårt att ta på kolatt Linda Lindström. 0 sid 14 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above