Page 18

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.tema kommunikation På mittsundsvall.se kan du se de senaste siffrorna för hur mycket matavfall du har sorterat ut och om du är bättre eller sämre än grannarna. Det sporrar till bättre resultat när det blir tydligt att allas insats räknas. Förklarande data visar hur du påverkar TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE EN LEVANDE ANSLAGSTAVLA kan man kalla Sundsvalls IT-satsning, ”Mitt Sundsvall”, en snillrik tekniklösning som automatiskt laddar upp den senaste statistiken och åskådliggör den på ett pedagogiskt sätt. Det underlättar för tjänstemän, beslutsfattare och journalister, men det är också tänkt att vara en väg att nå invånarna i kommunen. – Syftet är att vi ska driva på en hållbar samhällsutveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomisk. Vi ska bli bättre på att styra verksamheterna mot de långsiktiga målen. När vi har bra data som vi kan följa löpande kan vi förstå skeenden och vi kan se snabba resultat. Det betyder att det jag gör får betydelse och att jag kan vara med och påverka skeenden istället för att så som ofta görs idag – att se tillbaka på hur det i bästa fall blev i fjol, säger Eva-Marie Tyberg, projektledare för Mitt Sundsvall. Följ och utmana På sikt kommer det mesta av den kommunala statistiken att presenteras här. Man har börjat med avfall, eftersom det finns bra rådata att presentera. På anslagstavlan kan man se hur mycket avfall som genererats i de olika stadsdelarna och hur utvecklingen ser ut. De som loggar in via e-legitimation kan också jämföra sina egna siffror med kommunens eller stadsdelens, eftersom allt avfall vägs när det samlas in. Via sociala media kan man sedan utmana sina vänner – tävlingsinstinkten ligger djupt rotad hos många, menar Eva-Marie Tyberg. förklara Så får du full koll WebbutbilDNiNg|2016 Nu har vi uppgraderat vår digitala introduktionskurs. Det är ett roligt sätt att lära sig avfallshanteringens grunder. Webbutbildningen riktar sig till dig som AVS är ny i branschen, men också till alla som vill uppdatera sina kunskaper. Mer information finns på www.avfallsverige.se/utbildning www Ett konkret mål för regionen är att öka utsorteringen av matavfall. – Vi har som mål att samla in 20 000 ton matavfall för att kunna bygga en biogasanläggning. De som inte redan idag sorterar ut matavfall får erbjudande och motivering för att göra det, säger Eva-Marie Tyberg. Men kan man verkligen ändra folks beteenden via en dator? – Ja, absolut, svarar hon. Genom att visualisera data blir det lättare att förstå hur vi kan nå egna och gemensamma mål. Vi har fått positiva resultat trots att Mitt Sundsvall bara är i ett tidigt utvecklingsskede. Mottagandet bland invånare, politiker och forskare är bättre än vi hoppats på. Det här kommer att få betydelse. Utbildning, annons AoM 2016.indd 1 2016-05-03 13:13 sid 18 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above