Page 19

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.TEMA KOMMUNIKATION Spel ett steg mot hållbarhet Elever i Göteborgsregionen har via datorspel fått ställa sig frågan: Kan lycka vara en drivkraft för hållbar utveckling? – Spelet handlar väldigt mycket om samarbete. Sedan får de också prata mycket om lycka, det är personligt vad lycka är. I spelet är målet att bli så lycklig som möjligt. Det kan man bli genom att göra vissa livsval, som också leder till miljöpåverkan. Små och stora frågor – Vi rör oss både i de små och stora frågorna, där man har möjlighet att påverka. Det är därför vi pratar mycket om makt, det blir en mycket mer konkret debatt om livsstilsval. Future Happiness Challenge ska fungera som ett verktyg för att prata om hållbar utveckling. Upplägget brukar innebära en timmes spel och en timmes diskussion. Reflektionen är viktig, eftersom den hjälper gruppen att generalisera sina upplevelser från spelet och applicera dem på verkliga omständigheter och fakta. Det ökar förståelsen för kopplingen mellan handling och konsekvens IRL – In Real Life. – Eleverna får en ahaupplevelse. Genom spelet får de ett sätt att förstå frågan, det är väldigt roligt att se, säger Thomas Lidén. Bildtext På en timme får du svar på vilka konsekvenser dina livsval få på lång sikt. Det ger bra underlag till diskussioner om hållbarhet på många plan. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE Future Happiness Challenge är framtaget av Pedagogiskt centrum tillsammans med forskare från Mistra Urban Futures, spelutvecklare på Ius Innovation, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Det är utvecklat tillsammans med över 500 gymnasieelever. Man har undersökt vad de tycker är viktigt i livet, vad de kan och vilka ord de känner sig bekväma med.   Spel och lärarhandledning kan laddas ner gratis från www.pedagogisktcentrum.se/fhc ETT DATORSPEL ÄR EN FANTASTISK inkörsport för att diskutera hållbar utveckling med unga, menar Thomas Lidén på Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund. De jobbar med det digitala spelet Future Happiness Challenge, som är utvecklat för elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet. Syftet med spelet är att sprida kunskap om den klimatomställning som krävs för en hållbar framtid, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Man diskuterar också vad en sådan omställning kan betyda för vårt välmående och vår lycka. Det baseras på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg 2.0. Rapporten visar bland annat att en hållbar livsstil innebär halverad energianvändning i bostäder, halverad konsumtion av nöt- och fläskkött, minskat flygande och ökad tjänstekonsumtion. – Ofta inbillar vi oss att man måste gå tillbaka till ett stenåldersliv och ge upp allt som ger njutning. Men så är inte fallet. Det är istället tvärtom. I ett gamification 0 God hälsa och sunda livsstilsval för både individ och miljö är ett av syftena med spelet. mer hållbart samhälle blir vi också mer lyckliga! Vi får dessutom chans att leva längre, säger Thomas Lidén. AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 19 Sopsug - klimatsmart miljöteknik


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above