Page 22

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

man kan bolla idéer och tankar med branschkollegor kan då vara mycket värdefullt. I de välanvända Facebookgrupperna för skolinformatörer och avfallsinformatörer kan alla ställa frågor och få stöd från andra som stått inför liknande utmaningar. Genom nätverksträffar och Avfall Sveriges kurser kan vi tillsammans hitta vägar att möta vardagens utmaningar. Vi når igenom bruset Avfall Sverige har drivit gemensamma kampanjer kontinuerligt sedan 2006. Det gemensamma arbetet är viktigt för att stärka våra budskap och höras i det allmänna mediebruset. Att fler av oss säger samma sak samtidigt ger också budskapen pondus och styrka; när allmänheten ser att vi arbetar tillsammans betonas avfallsfrågornas vikt. Ju oftare vi når ut med samma budskap, desto mer genomslag får det. En person som bor i en kommun, arbetar i en annan och besöker släkt och vänner i en tredje kan komma att mötas av samma budskap i var och en av de tre kommunerna. Man brukar säga att vi behöver mötas av ett budskap sju gånger för att det ska nå fram – när alla jobbar tillsammans har vi större möjligheter att lyckas med det. Det blir lättare för våra brukare Även om insamlingssystemen skiljer sig åt, så jobbar vi alla med att nå ut och åstadkomma förändringar i beteende och attityder till avfallssortering – en stor utmaningar som är densamma för oss alla. Om vi lyckas nå fram till en individ och få hen att vilja sortera ut sitt avfall och om vi ser till att möta upp hens informationsbehov, så spelar det faktiskt mindre roll hur det aktuella insamlingssystemet ser ut. Hen kommer att bidra. .tema kommunikation En bransch – en utmaning Vi inom Avfall Sverige arbetar alla med att förändra människors beteenden och attityder. Och alla vill vi ju nå samma mål: mindre mängd avfall och bättre utsortering av det som ändå uppstår, så vi kan få en bättre miljö. Här kan vi verkligen dra nytta av varandra och hjälpas åt. DET FINNS FRAMFÖR ALLT TRE stora vinster med att arbeta tillsammans med kommunikationsfrågorna: Vi lär oss av varandra Eftersom vi är en bransch fylld av kollegor och inte konkurrenter, har vi bara vinster att dra av att byta erfarenheter med varandra. Genom att dela med oss till varandra kan vi ta del av varandras framgångar, misstag, förslag och oprövade idéer. Man kan i en region eller kommun bygga vidare på ett koncept framtaget någon annanstans – något som ofta gör kampanjen eller kommunikationsaktiviteten ännu bättre och ännu starkare. Om en aktör producerar något bra kan det på så sätt komma att lyfta hela branschen. Att jobba aktivt med erfarenhetsutbyte är inte bara en styrka för oss som bransch utan också för oss som kommunikatörer. Många avfallskommunikatörer sitter ensamma i sin roll på hemmaplan. Regionala och nationella nätverk där TEXT: TERESA FRYKMAN, UPPSALA VATTEN, ORDFÖRANDE I AVFALL SVERIGES ARBETSGRUPP KOMMUNIKATION Teresa Frykman, ordförande i Avfall Sveriges arbetsgrupp kommunikation, vill se mer samarbete. 0 beteende nätverk sid 22 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above